مراسم اختتامیه نمایش تجارتی بین المللی هند سال ۲۰۱۶ میلادی

تقدیم کننده خانم هماددوال

trade-fair-2016