مراسم افتتاحیه انجمن صوفی جهانی

world-sufi-forum-inaugration