مرکز کنترول بیماری ” کوید-19″ در وزارت امور خارجه هند ایجاد شد

وزارت خارجه هند خطوط تماس تیلیفونی برای کمک در رابطه با بیماری “کوید-19” را ایجاد کرده که بطور 24 ساعته در بلاک جنوبی مشغول فعالیت میباشد.  

The telephone numbers of the Control Room are 1800118797 (toll free), +91-11-23012113, +91-11-23014104 and +91-11-23017905, Fax number – +91-11-23018158 and email : covid19@mea.gov.in.

For more detailed information see here- https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32591/MEA_Covid19_Control_Center

شماره های تماس مرکز کنترول: 

1800118797, +91-11-2301213, +91-11-23014104, +91-11-23017905 

شماره فکس: 

+91-11-23018158

ایمیل آدرس: 

covid19@mea.gov.in 

برای معلومات بیشتر و مزید به سایت زیر مراجعه نمایید: 

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/32591/MEA_Covid19_Control_Center