معاون رییس جمهور هند آقای اِم وینکیا نایدو در سفر سه روزه به فرانسه، به پاریس رسیده است

معاون رییس جمهور هند آقای اِم وینکیا نایدو در سفر سه روزه به فرانسه به پاریس رسیده است. معاون رئيس جمهور از فرانسه دیدن می کند تا هند را در مجمع صلح پاريس که برگزاری این مراسم به منظور جشن سالگرد پایان جنگ جهانی اول برگزار می شود، نماینده کند. سران کشور، رؤسای بیش از ۵۰کشور و نمایندگان آنها در فعالیت های صد سالگی اشتراک می نمایند. مراسم اصلی در بنای یادبود آرک دی تریومھی یا تاق پیروزی پاریس توسط رئیس جمهور فرانسوی امانوئل مکرون برگزار خواهد شد. معاون رئيس جمهور نيز چندين جلسه دوجانبه را در حاشیه مجمع صلح پاريس برگزار خواهد کرد. معاون رئيس جمهور دیروز در خطاب به جامعه هندی در پاریس گفت که صلح پیش نیاز اساسی پیشرفت است و هند همیشه صدایی برای صلح و عدم خشونت است. او از مشارکتهای جامعه هندی در زمینه علوم یا فن آوری، صنعت، کشاورزی، هنر، فرهنگ، حکومتداری و یا سیاست قدردانی کرد. معاون رئيس جمهور گفت: هند به دستاوردهاي جامعه هندی در خارج از کشور افتخار ميکند. آقای نیدو از اعضای جامعه هندی دعوت کرد تا مشارکت فعال در ایجاد دهلی جدید داشته باشند. دیدار معاون رییس جمهور اهمیت زیادی را به همراه دارد قسمیکه هند و فرانسه دو دهه از همکاری های استراتژیک خود را در سال جاری جشن می گیرند.