مناسبات هند و ایالات متحده طبقه بندی مثبت  می یابد

 نویسنده: چنتامنی مهاپاترا

مترجم: محمد انظر نجمی

رابرت بلیک ول ، سفیر اسبق آمریکا در هند، طی تحلیل رئیس جمهورایالات متحده دونالد ترمپ با نظر به سیاستش خاصتا” نسبت به هند، او را در رده “ب مثبت” قرار گذاشته است.  زمان تحلیلش بسیار حائز اهمیت است. پریزیدنت دونالد ترمپ سرگرم کارزار انتخاباتی برای دوره دوم ریاست جمهوری است و حکومت هند نیز از همین وضعیت می گذرد. شورای مناسبات خارجی المخفف به سی ایف آر در راس بلیکول، طی گزارشش گفته است— سیاست خارجی ترمپ بهتر از آنچه که ظاهراً دیده می شود، میباشد. او مضافاً گفت— فروغ استراتزیک مناسبات با هند به روش دایمی، مرهون منت پرزیدنت ترمپ است.

 غیر مانند ایالات متحده، تحلیل بی غرض از طرف دانشوران هندی نسبت به سیاست خارجی هند بطور اعم، و پیشبرد هایش در پیشبری مشارکت استرا تژیک با ایالات متحده، امکان زیاد در میان می باشد که به رده اول بار آورد.

  بقرار رای بلیکول، استحکام مزید پیوند های استراتژیک واشنگتن با هند که از همان آغاز قرن بیست و یکم، رو به صعود می داشته است، مرهون  منت پرزیدنت ترمپ است. پیشنهاد دستگاه های پیشرفته ترین اسلحه نظامی و تکنولوژی به هند، پذیرش هند بحیث شریک عمده در استراتژی تازه هند و پاسیفک ایالات متحده، افزایش رتبه هند در استراتژی ایالات متحده نسبت به آسیای جنوبی و رفتار برابری با هند و اعضای ناتو در مورد انتقال اسلحه به متحدین آسیایی و اجرای تمرینات دو جانبه در همه خدمات نظامی، تحولات مثبت می باشد. با نظر به بلیکول، این تحولات خدمات شایانی به علائق ملی انجام می دهد.

هر چند، بلیکول اهمیت هندرا در نگهداری مشارکت استراتژیک، باوجود روش متفاوت حکومت ترمپ نسبت به هند در زمینه تغییر محیط، سیاست تعرفه، صدور ویزای اِچ ون بی، سستم جی پی ایس در تجارت دو جانبه، کم شمرده است.

رؤسای متوالی ایالات متحده و صدراعظم هند، راه های نسیب و فراز را به نوبه خود پیموده، برای طرح ریزی آلگوی مشارکت استراتژک که هند و ایالات متحده را بروی همان صفحه در زمینه های نگهداری صلح و نظام و استواری جهانی بگذارد، سنگ تمام گذاشتند. این یک مارش طولانی از روزهای دو گانگی در دیدار و گفتگوی دو جانبه هند و ایالات متحده، در میان استراتیژی امریکا مربوط به تشکیل ائتلاف و سیاست غیر منسلک هند، می باشد.

  سیاست های سرمایه گذاری، تجارتی و محیطی حکومت ترمپ اثر منفی بر هند یاقی گذاشته است؛ تا هم هند جهندگی غظیم با امید رویای بزرگ واهمیت مناسبات استراتژک هند و ایالات متحده، نشان داده است.

در حالیکه هند خودداری و مهارت زیاد در معامله با اختلافات اقتصادی نشان داده است و نه گذاشته است که کدام موضوع سد در راه مشارکت استراتژیک دو جانبه با ایالات متحده، واقع گردد؛ همسخنان آمریکایی باید ریاست جمهدری را نیاز توسعه نمونه خوب برای نگهداری و بهبودی همکاری مثبت اقتصادی بعنوان استحکام مزید استراتژک، باید  مورد تاکید قرار دهند.

سیاست اقتصادی نسبت به کشور های دیگر که اهداف استراتژیک مخفی قرار دارد ، ماوراء ادراک حکومت فعلی آمریکایی است. پریزیدنت ترمپ، حتی بقیمت علائق استراتژیک، ترجیح به علائق بومی می دهد. جامعه استراتژی در آمریکا حتما” این واقعیت بلد است و استعفای مشاورین امنیت ملی از سمت شان طی دوره اول آقای دونالد ترمپ، نشانگر آن است.

شمار زیادی از متحدین و شرکای مهم آمریکا در کل جهان، در معامله با ریاست جمهوری، دشواری را حس می کنند و هند نیز استثنا ء ندارد. با وجود این همه، صدر اعظم هند مستحق تهنیت کامل است که حتی در قبا ل عقب نشینی کاخ سفید ترمپ از قرار داد محیطی پاریس، معامله ذروی ایران و اتخاذ تحریمات قلمروی اضافی مربوط به هر دو ایران و روسیه ، راه دشوار مناسبات سیاسی را می پیماید.

پرزیدنت ترمپ حتی اگر از چند تا ابتکارات سیاسی که تاثرات منفی بر مناسبات متحدین و دوستان دیرینه با قی گذاشته، ابا ورزیده بود، جای شک نیست که در سیاست خارجی اش، بهتر رده بندی شده بود.

بر عکس آن، نظریات بی غرضانه، برای معامله ماهرانه باسیاست امنیت ملی و مناسباتش با کل جهان، شاید نمره کامل به هند اعطا نماید.