خطاب ماهانه صدراعظم مودی تحت برنامه من کی بات

هم وطنان عزیزم سلام ! دوستان من امروز من درباره شخصیتی حرف خواهم زد که همه هندیان برایش احترام و محبت زیاد در قلب های شان دارند. شاید کسی در هند چنان نباشد که برایش احترام نداشته باشد. او در عمر خیلی بزرگ تر از ما است و شاهد ادوار مختلف شده است. ما او را دیدی می خوانیم. ما او را لتا دیدی می خوانیم. او بتاریخ ۲۸ ماه سپتامبر به عمر ۹۰ سال رسیده است. من خوشبختی صحبت کردن با دیدی روی تلفون قبل از عازم سفر خارجی شدن داشته بودم. این گفتگو مانند گفتگویی بود که یک برادر کوچک با خواهر کلان اش با محبت زیاد می کند. من این طور درباره گفتگویی شخصی هرگز  حرف نمی زنم اما امروز می خواهم که شما نیز سخنان لتا دیدی استماع کنید، آن گفتگو را بشنوید. بشنوید که در این مرحله عمر هم لتا دیدی چطور درباره تمام امور مربوط به کشور پر جنب و جوش است و خوشی زندگی نیز در پیشرفت هند و هند روبه تغییر و آن هند قرار دارد که به ارتفاعات نوین می رسد.

هم وطنان عزیزم ، از امروز با نوراتری، محیط یک بار دیگر از آرزوی نوین،  انرژی نوین ، جنب و جوش نوین و عزم نوین پر خواهد شد. فصل جشنواره وجود دارد. در چندین هفته آینده ، رونق جشنواره ها در سراسر کشور وجود خواهد داشت. ما از تمام جشنواره های نوراتری، گربا ، پرستش درگا، دسهره، دیوالی، بهیا دوج ، چهت پوجا و فیستوال های بیشمار تجلیل خواهیم کرد. خواهشات نیک بسیار به همه شما برای فیستوال های آینده . در جشنواره ها همه مردم خانواده با یک دیگر خواهند آمد. خانه ها از خوشی ها پر خواهند شد اما شما دیده باشید که در نزدیکی ما بسیاری از چنان مردم هستند که از خوشی های این جشنواره ها محروم می مانند. بنا بر این می گویند- تاریکی زیر چراغ . شاید این ضرب المثل فقط الفاظ نیست بلکه این برای ما یک  دستور است ، یک نمایش است، یک الهام است. فکر بکنید از یک طرف، برخی از خانه ها از روشنی منور می شوند از طرف دیگر در مقابل آنها ، در نزدیکی، خانه های بعضی مردم تاریکی دارند. در برخی از خانه ها، شیرینی ها خراب می شوند درحالی که در بعضی خانه ها بچه ها نیاز شدید به شیرینی دارند. در حالیکه بعضی المیرا ها بعلت پر شدن جا برای لباس ها ندارند بعضی المیرا ها حتی لباس برای پوشیدن هم ندارند. آیا این را تاریکی زیر چراغ نخواهند خواند؟ در حقیقت این تاریکی زیر چراغ است. از این فیستوال ها فقط وقتی می توان حظ برد که این تاریکی ختم شود یا کم گردد – روشنی گسترش یابد. ما باید آنجا نیز خوشی ها را توزیع کنیم که موجود نیستند. این باید فطرت ما باشد. وقتی که در خانه های ما،  شیرینی ها، لباس ها، هدیه ها داده شوند ما باید برای بیرون تقسیم نمودن آنها نیز فکر کنیم. حد اقل چیزهایی که در خانه های ما زیاداند و ما نیاز به آنها را ندارند باید بیرون از خانه تقسیم کرد. در چندین شهر، سازمانهای غیر دولتی جوانان با شرکتهای نوین این کار را انجام می دهند. آنها لباس ها، شیرینی ها و اشیای خوردنی را از خانه های مردم جمع نموده آنها را به مردم نیاز مند می رسانند و فعالیت های شان را پوشیده نگاه می دارند. آیا این بار در فصل فیستوال ها با آگاهی و عزم کامل، این تاریکی زیر چراغ می توان خاتمه داد؟ این تبسم آمده بر چهره های مردم فقیر خوشی های شما هنگام فیستوال ها را دو برابر خواهد کرد. چهره های شما درخشان تر خواهند شد. چراغ شما و دیوالی شما روشن تر خواهند شد.

برادران و خواهران عزیزم ، در شکل  خوشبختی و سعادت ، لکشمی وارد هر خانه می شود و بطور سنتی به لکشمی خوشامد می گویند. آیا این بار بطریق نوین به لکشمی می توان خوشامد گفت ؟ در فرهنگ ما دختران لکشمی تلقی می شوند زیرا که دختران باعث خوشبختی و سعادت  می شوند. آیا این بار ما در جامعه خود ، در دهات ، در شهر ها می توانیم برنامه ها را برای بزرگداشت دختران سازمان دهیم . می توانیم برنامه عمومی را سازمان دهیم. درمیان ما چندین چنان دختر، چندین چنان عروس موجود خواهند بود که با محنت و شوق کار های فوق العاده را انجام می دهند. بعضی از آنها آموزش دختران بی نوا را انجام می دهند. بعضی از آنها مشغول طرح نمودن کار های نظافت و بهداشتی اند در حالیکه چندین دختر بحیث دکتر ، انجینیئر کار اجتماعی را انجام می دهند. بعضی از آنها بحیث وکیل سعی می کنند که انصاف را فراهم کنند. جامعه ما باید چنان دختران را شناخته آنها را مورد احترام قرار دهد و به آنها فخر کند و برنامه ها برای بزرگداشت آنها باید در سراسر کشور برگزار شوند. یک کار دیگر می توان کرد و آن این است که دست آورد های این دختران را با بکار بردن هیشتیگ “بهارت کی لکشمی”  در رسانه های اجتماعی بیشتر از بیشتر تسهیم کنند . چنان که همه ما یک نهضت “سِلفی وِد دوتر” را براه انداخته بودیم و آن در سراسر جهان گسترش یافته بود همان طور این بار باید ما نهضت بهارت کی لکشمی را راه اندازی کنیم. معنی تشویق بهارت کی لکشمی تقویت نمودن راه های پیشرفت کشور و هم وطنان می باشد. 

هم وطنان عزیزم 

من قبلاً نیز گفته بودم که نفع بزرگ من کی بات یعنی سخن دل این است که من فرصت گفتگو کردن با مردم معروف و غیر معروف می یابم. در روزهای گذشته، یک محصل از اروناچل پردیش علینا تاینگ یک نامه خیلی جالب توجه را به من فرستاده است و در  آن نوشته شده است، و من نامه را در مقابل شما می خوانم، 

اسم من علینا تاینگ است . من از روئینگ ، اروناچل پردیش تعلق دارم. این بار وقتی که نتیجه امتحان من آمد بعضی مردم از من پرسیدند که آیا شما کتاب “ایگزام واریرس” خواندید؟ من گفتم من این کتاب را نخوانده ام اما بعد از برگشتن، این کتاب را خریدم و آن را دو – سه بار خواندم. بعد از این ، تجربه من خیلی خوب ماند. من احساس کردم که اگر من این کتاب را قبل از امتحان خوانده بودم فایده زیاد نصیب من می شد. من چندین جنبه این کتاب را دوست داشتم اما من این را نیز دیدم که این کتاب چندین تدبیر کامیابی برای محصلین دارد اما برای والدین و معلمین، چیزهای زیاد ندارد. می خواهم که اگر شما درباره نسخه نوین این کتاب فکر می کنید شما باید چیز های بیشتر را درباره والدین و  معلمین نیز حتماً در بر دارید.  

ببینید، حتی رفقای جوان من نیز این اعتماد دارند که اگر برای کاری به خادم عالی کشور خواهند گفت آن کار انجام خواهد شد.

 دوست محصل کوچک من اول تشکر برای نوشتن نامه. تشکر برای دو- سه بار خواندن ایگزام واریرس  و بعد از خواندن کتاب تشکر برای آگاه نمودن من از عیب آن کتاب و با این ، این دوست کوچک من کاری را نیز به من سپرده است . او دستوری برای انجام دادن کاری داده است. من دستور شما را حتماً بر خواهم آورد. چنان که شما گفته اید اگر من توانستم وقتی را برای منتشر نمودن نسخه نوین یابم حتماً سعی خواهم کرد که بعضی سخنان را برای والدین و معلمین در آن بنویسم. اما من از همه شما درخواست خواهم کرد که آیا شما به من کمک کرده می توانید؟ در زندگی روزمره، شما چه تجربه می کنید. از تمام محصلین ، معلمین و والدین تقاضا می کنم که شما تجربه خود را درباره جنبه های مربوط به  امتحان بدون فشار را به من بگویید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. من حتماً آن را مطالعه خواهم کرد. راجع به آن فکر خواهم کرد و آنچه درست می دانم حتماً سعی خواهم کرد که آن را در الفاظ من بطریق خود بنویسم و ممکن است که اگر پیشنهادات شما در تعداد بزرگ بیایند سخن نسخه نوین من نیز تقویت خواهد یافت. لذا من منتظر افکار شما خواهم بود. من یک بار دیگر از محصل دوست کوچک اروناچل پردیش علینا تاینگ تشکر می کنم. 

هم وطنان عزیزم 

شما بوسیله روزنامه ها و تلویژیون  از برنامه های دست بکار صدراعظم کشور آگاه می شوید و درباره مشغولیت نیز صحبت می کنید. اما شما می دانید که من نیز مانند شما یک انسان معمولی هستم. یک شهروند معمولی هستم و بنا بر این، چیزهایی که زندگی عادی را متاثر می کنند مرا نیز متاثر می کنند زیرا که من  از بین شما آمده ام. ببینید که از یک طرف، این بار نطق بازیکن شکست خورده دانیل میدویدیف در مسابقه نهایی یو اِس اوپن همان قدر توجه یافت که پیروزی توجه یافته بود، از طرف دیگر این بر رسانه های اجتماعی مورد بحث کافی قرار می گرفت. لذا من نیز نطق مذکور را شنیدم و مسابقه را نیز دیدم. دانیل میدویدیف با سادگی اش و بلوغ اش هر کسی را متاثر کرد. من هم متاثر شدم. یک کمی قبل از این نطق ، او در مقابل برنده ۱۹ بار گریند سلیم و بازیکن مشهور تنیس رافایل نادال در مسابقه نهایی شکست خورده بود. در این هنگام، بازیکن دیگری غمگین و مایوس می شد اما چهره اش پژمرده نشد. بلکه سخنان اش باعث تبسم بر چهره های همه شد. خوشخویی ، سادگی و روحیه حقیقی یک ورزشکار که بنظر آمد هر شخص را متقاعد نمود. تماشا چیانی که آنجا موجود بودند از سخنانش با گرمی و حرارت استقبال کردند. دانیل قهرمان نادال را نیز مورد ستایش زیاد قرار داد. وی گفت که نادال چطور به هزاران جوان برای تنیس الهام بخشیده است. او اضافه کرد که بازی کردن با او چقدر مشکل بود. وی بعد از شکست در یک برخورد سخت، حریف خود، نادال را ستایش نموده ثبوت زنده روحیه ورزشکاری داد در حالیکه از طرف دیگر قهرمان نادال نیز دانیل را مورد تحسین و تمجید بزرگ قرار داد. در فقط یک رقابت، هر دو جنب و جوش بازنده و خوش خویی برنده تماشایی بود. اگر شما نطق دانیل میدویدیف رانشنیده اید من بویژه از جوانان تقاضا خواهم کرد که این ویدیو را حتماً ببینند. این چیزهای زیاد برای آموزش مردم هر شعبه و هر عمر دارد. شکست –  پیروزی هیچ معنی ندارد. زندگی پیروز می شود و در کتب مقدس ما این بطور احسن بیان گردیده است. فکر اجداد ما واقعاً ستودنی است. در کتب مقدس ما گفته اند که وقتیکه قابلیت و خوش خویی در کسی یکجا شود هر قلب را می توان تسخیر کرد. در حقیقت ، این بازیکن جوان قلب های مردم سراسر جهان را برده است. 

هم وطننان عزیزم و بویژه  دوستان جوان من، سخنی که من حالا می زنم مستقیماً برای بهبود شما می زنم. بحث و مباحثه ادامه خواهد داشت.حمایت و مخالفت ادامه خواهد داشت. اما اگر ما بعضی چیزها را از پیشروی نمودن باز داریم منفعت بزرگ بدست می آید. چیزهایی که افزایش زیاد می یابند، گسترش بزرگ می یابند، بعداً جلوگیری کردن از آنها خیلی مشکل می شود. اما اگر ما از آنها از آغاز خود شان جلوگیری کنیم چیز های زیاد می توان حفظ کرد. بنا بر این می خواهم که امروز بویژه با جوانان من سخنانی حتماً بگویم. همه ما می دانیم که مستی تمباکو خیلی مضر برای صحت است و ترک نمودن عادت اش خیلی دشوار می شود. خطر امراض مانند سرطان ، دیابت و فشار خون برای استعمال کنندگان تمباکو افزایش زیاد می یابد. هر کس این را می گوید. استعمال آن در جوانی رشد ذهن را متاثر می کند. مستی تمباکو از نیکوتائین موجود در آن ناشی می شود. اما امروز من می خواهم با شما درباره یک موضوع نوین حرف زنم . شما دانسته باشید که اخیراً استعمال ای سگریت در هند ممنوع شده است. 

ای سگریت که از سگریت جدا است در اصل یک ایجاد الیکترونیک است. در ای سگریت عنصر نیکوتین اگر گرم کرده می شود، در آنصورت، دودشیمی پیدا می شود و بوسیله آن، از نیکوتین استعمال می شود. سگریت عادی حامل خطرات زیاد است و ما از آن آشنا هستیم همزمان درباره ای سگریت یک تصور نادرست بروز کرده شده است که از ای سگریت کدام نوع خطر نیست. مثل سگریت دیگر بدبو آن نباید بروز کند. برای آن خوشبو عمده شامل کرده می شود. ما از نزدیک دیده ایم که اگر در خانه پدر عادی آن است، باوجود آن او از مردم برای تمباکو نوشی نکردن تاکید می کند. او آرزو دارد که بچه هایش برای بیری و سگریت، عادت ندارند. سعی آنها همان است که هیچ عضو خانواده، تمباکو نوشی و اسموکنگ نه کند. آنها میدانند که تمباکو برای جسم بحد زیاد ضرر آمیز می باشد. در مورد خطر سگریت، کدام نوع فریب وجود ندارد. این ضرر آمیز است. حتی فروش کننده آن از این آگاه است و استفاده کننده هم و حتی تماشا کننده از این واقف است. اما ای سگریت از آن کاملاً مختلف است. درباره ای سگریت، مردم اینقدر آگهی ندارند. آنها از خطرات آن هم بی خبر هستند. شاید همان سبب است که اکثر و بیشتر ای سگریت ناگهانی داخل خانه میرسد و اکثراً، این یک اظهار جادو است، اینطور بچه ها به یکدیگر نشاندهی می کنند. در خانواده حتی روی والدین هم به ببینید امروز جادوی جدید است. به ببینید از دهن من دود بیرون میآید. بدون سوخت،  بدون استعمال ماچس دود پیدا می شود. شاید کسی از یک جادو نمایش میدهد اکثرا اعضای خانواده، از او ستایش می کنند. نا آشنا هستند. اگر بچه های خانواده و جوانسال، گرفتار نمایش آن می شوند، در آنصورت، آهسته آهسته آنها عادی آن می شوند. آنها شکار این عادت بد می شوند. جوانسالان ما از راه نادرست اختیار می کنند. بدون آگاهی، در حقیقت در ای سگریت چند این شیمیاجات ضرر آمیز شامل کرده می شوند واین برای صحت بسیار زیاد تباه کن میباشند. شما میدانید وقتیکه کسی در نزدیک ما تمباکو نوشی میکند، بوی آن هر چیز را آشکار میکند. اگر در جیب او یک پاکت سگریت است، در آنصورت هم، بوی آن آشکار می شود. اما با ای سگریت اینطور نیست. در این اوضاع بچه ها و جوانسالان، بدون آشنای و اکثراً در شکل یک بیانیه فیشن، تکبرانه میان کتاب ها در دفتر، در جیب خود و اکثراً فقط در دست شان در گردش نظر میآیند.آنها با آسانی شکار آن می شوند. نسل جوانسال، آینده کشور است. برای سگریت قدغن شده است تا که این روش جدید، به جوانسالان ما نباید خراب کند. خواب های خانواده نباید سقوط کنند. زندگی بچه ها نه باید خراب شود. این بیماری، این عادت نباید محکم شود.

من از شما آرزو می کنم که استعمال تمباکو را ترک کنند. و درباره ای سگریت به کدام غلط فهمی نباید تقویه دهند نباید، در ساختمانی هند صحت مند، با یکدیگر همکاری کنند. 

در ذهن شما فت اندیا است. مطلب فت اندیا این نیست که صبح و شام برای دو ساعت به جیم وارد شوند. حفاظ از آنها هم ضروری است. برای فت اندیا، اعتماد است که فکر من  خراب نیست، حتماً خوب خواهد شد.

برادران و خواهران عزیز! این امر برای همه ما مایه خوشبختی است که کشور ما هندوستان وطن و سرزمین عمل مردمان غیر عادی بوده است که تمام زندگی شان نه برای خود شان بلکه برای فلاح و بهبودی دیگران بسر برده اند.

هند، سرزمین مادر ما، کشور ما خیلی قشنگ  می باشد. یک عده شخصیت های نابغه روزگار از خاک این کشور ظهور کرده اند. کشور هند جای تولد و جای عمل این چنین مردمان غیر عادی بوده است. این مردمانی هستند که زندگی شانرا نه برای خود شان بلکه برای دیگران صرف نمودند. یکی از این چنین شخصیت های برجسته بتاریخ ۱۳ اکتوبر در شهر ویتیکن مفتخر ساخته می شود. این امر برای هر شهروند هند مایه افتخار می باشد که اسقف فرانسیس بروز ۱۳ اکتوبر مریم تریسیا را بعنوان “سینت” اعلام خواهد کرد. خواهر مریم تریسیا دوران ۵۰ سال زنگی اش کارهای نمایان که برای بهبودی بشریت انجام داده، برای سایر جهان نمونه ای می باشد. موصوفه با خدمت خلق و آموزش و پرورش علاقه ویژه ای داشت. چندین مدرسه، شبانگاه و یتیم خانه بنا کرد و سرتا سر زندگی در همین مسیون مشغول ماند. خواهر تریسیا کارهایی را که انجام داده، با تمام صمیمیت، جدیت و علاقمندی به تکمیل رساند. موصوف موسسه بنام “کونگریگیشن اُف سیسترس اُف دی هولی فیملی” تاسیس نمود که حتی امروز فلسفه و مسیون زندگی اش را جلو می برد. من بار دیگر به خواهر مریم تریسیا خراج تحسین اریه می نمایم و به مردمان هند، بویژه به مسیحیان برای این موفقیت و دست آورد تبریک می گویم. 

هموطنان عزیز،  این امر نه فقط برای هند بلکه برای سایر جهان مایه افتخار است که روی فرصت ۱۵۰ مین سال روز تولد مهاتما گاندی،  ۱۳۰ کرور تن هندیان برای ترک گفتن پلاستیک استعمال واحد عزم راسخ نمودند. در ساحه تحفظ محیط، هند نقشه کلیدی را که انجام می دهد امروز نگاه سر تا سر جهان بر این کشور متمرکز می باشد. من یقین دارم که همه شما در مبارزه توده ای علیه پلاستیک استعمال واحد بروز دوم اکتوبر اشتراک خواهید ورزید مردم جا بجا در این مبارزه به نحو خود شان اشتراک می ورزند و سهیم می شوند.  اما یک جوانسال هم میهن ما یک مبارزه نادر براه انداخته است. من بسوی عمل آن جوانسال متوجه شدم و برای دانستن درباره تجربه نوین وی از طریق تلفن با او صحبت داشتم. ممکن است حرف هایش برای هم میهنان سودمند باشند. آقای ریپودمن بیلوی تلاش بی نظیر می نماید. آن جناب پلوگینگ می نماید. وقتی من اولین مرتبه لفظ پلوگینگ را شنیدم برای من نوین بود. ممکن است در کشور های خارج این لفظ قدری بکار برده باشد. اما، در هند، آقای ریپودمن بیلوی این لفظ را خیلی زیاد تشهیر نمود.  بیایید با وی یک کمی صحبت کنیم. 

گفتگوی تلفنی صدراعظم با ریپودمن بیلوی

هموطنان عزیز، برای برگذاری مراسم دوم اکتوبر در سائیر هند و جهان ترتیبات ادامه دارند، اما رسم ۱۵۰ مین سالگرد تولد گاندی باید با  فعالیت های سرشار کرده شود. ما برای تغییر دادن راه زندگی کوشش می کنیم. لطفاً این را در ذهن داشته باشید اما درباره آن من در من کی بات یعنی سخن من آینده با تفصیل تذکار خواهم کرد اما درینمورد برای این سبب اشاره می کنم تا که شما برای آمادگی ها وقت ضروری دارید. آیا میدانید  که ۳۱ م اکتوبر سالگرد روز تولد سردار ولب بهای پتیل میباشد، یک هند یعنی افضل ترین بهارت است. این خواب ما است و برای آن هر سال بروز ۳۱ مین اکتوبر برای سائیر کشور از دو اتحاد رن فور یونیتی برای کشور ترتیب میدهم. افراد معمر تمام مردم مکتب کالج، در تعداد هزار ها نفر و لک های دهکده در هند، برای وحدت ملی دور(رن) خواهند کرد. پس لازم است که برای آن ترتیبات از همین جا آماده کرده شوند درینمورد بعداً  با تفصیل تذکار خواهم کرد اما اکنون وقت فرارسیده است، چندین افراد، از این تمرین کرده می توانند و چندین از یک پلان دنبال کرده می توانند.

هموطنان عزیز، شما آگاه هستید بروز ۱۵ م اگست از قلعه سرخ، اشاره نموده بودم که تا ۲۰۲۲ از ۱۵ جای هند دیدار کنید، حداقل ۱۵ جا و اگر ممکن است ، پروگرام اقامه یک شب دو شب تهیه کنید. از هند دیدار کنید ادراک کنید و مشاهده کنید. ما پر از تنوعات زیاد هستیم و اکنون تعطیلات دیوالی میباشند. مردم لازماً دیدار می کنند. پس یکبار دیگر اصرار می کنم که از  ۱۵ جا در هند دیدار کنید.

هموطنان گرامی، پس، پس فردا، بروز ۲۷ م، روز سیاحت جهانی برگذار شد و چند آژانس های معتبر از سیاحت درجه بندی هم می نمایند و شما با این اطلاع خوش خواهید شد که در صحنه “تریول ایند توریزم کمپیتیتیو ایندیکس” هند پیشرفت زیاد حاصل کرده است و تمام این اقدامات با حمایت و همکاری شما گرفته شده اند. خصوصاً اینکه مردم از اهمیت سیاحت خوش باش هستند. کمپائین شفافیت هم همکاری کرده است و این چقدر است، شما حتماً از آن اطمینان خواهید کرد. از لحاظ درجه بندی حیثیت ما سی و چهار است و پنج سال پیش درجه ما ۶۵ بود. مطلب اینست که جفت ما قابل ملاحظ است. اگر مساعی ما همینطور ادامه دارند، در آنصورت در سال ۷۵ در صحنه توریزم، هند در محلات بزرگ و زیبا جای ما خواهد بود. 

هموطنان عزیز، از طرف ما، بمناسبت جشن های گونا گون، تبریکات ما قبول کنید. پس آماده باشید که در نتیجه انفجارات دیوالی رویداد های سوزاندن نباید صورت گیرند. برای آن از تدابیر احتیاطی استفاده کنید. خوشی لازم است همینطور خوشی و خرم، و ترغیب هم ضروری است. زندگی اجتماعی از یک راه دیگر نشاندهی میکند و تیوارها یعنی جشن مهم است. بیایید با اشتراک مردم همراه با جوش و جنب زیاد، خوابها، تعهدات جدید، از جشن ها برگذاری کنید. یک بار دیگر تبریکات ما قبول کنید، تشکر.