میتالی راج ۲۰۰۰ ران در کریکت بین المللی تی ۲۰ را به دست آورد

میتالی راج اولین بازیکن هندی بوده است که ۲۰۰۰ ران در کریکت بین المللی تی ۲۰ را به دست آورد. او در برد هفت ویکت هند با سری لانکا در جام جهانی زنان آسیا در تی ۲۰  در کاالالامپور بروز پنج شنبه موفق به انجام این کار شد. در حال حاضر میتالی راج ۲۰۱۵ دوش از ۷۵ بازی دارد. او هفتمین بازیکن زن است که در فارم تی ۲۰ به ۲۰۰۰ دوش دست پیدا کرد.