نخستین هلیکوپتر مملو سنگین دیروز وارد هند گردید

نخستین هلیکوپتر مملو سنگین که توسط نیروی هوایی هندی سفارش داده شد، دیروز وارد هند گردید. طیاره سی اِچ – ۴۷ ای به محل بندر مندرا واقع در ایالت گجرات دریافته شد و به پایگاه اساسی خود در شهر چندیگر، نقل و انتقال داده خواهد شد. بوئنگ سازنده هلیکوپتر چینوکس اعلان کرد که ورود این هلیکوپتر قابلیت های نیروی هوایی هندی را افزایش خواهد داد. هلیکوپتر مذکور که می تواند حدود ۱۰ تن بار را حمل کند. پیش برنامه فراهم شده است. هند با ایالات متحده در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ میلادی به غرض خرید چینوکس ۱۵و ۶۴ ای- اِی اِچ ۲۲ طیاره حمله آور یک قرار داد سه بلیون دالری را امضا کرده بود.