نرخ بهبود کوود ۱۹ در کشور به ۹۶.۵۱ در صد رشد می کند

نرخ بهبود کوود ۱۹ در کشور به ۹۶.۵۱در صد رشد نموده است.  کل ۱۷ هزار ۸۱۷ مریض کوود در ۲۴ ساعت گذشته خوب شدهاند.  کل تعداد بهبودی ها به بیش از یک کرور یک لک و ۲۹ هزار رفته‌اند.  وزارت صحت گفت که بار واقعی موارد فعلا مشتمل فقط ۲.۰۴ در صد کل موارد مثبت می باشد.  فعلا کل تعداد موارد مثبت در کشور تقریبا دو لک و ۱۴ هزار و ۵۰۷ می باشد. 

در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ هزار ۹۶۸ مورد تازه راپور شدند که کل تعداد موارد مثبت را به بیش از یک کرور ۴ لک و ۹۵ هزار برده است. وزارت صحت گفت که نرخ مرگ و میر در کشور تقریبا ۱.۴۴ در صد است . دوران ۲۴ ساعت گذشته کل ۲۰۲ مرگ راپور شدند که کل تعداد مرگ و میر در کشور را به یک لک و ۵۱ هزار و ۵۲۹ برده است