نرمی در مناسبات هند و کوریای شمالی

نویسنده: سکاند تایال

 مترجم: هما ددوال

  وزیر مشاور برای  امور خارجه هند ژنرال وی کِ سنگ از کشور ریپبلیک مردم دموکراتیک کوریای یعنی کوریای شمالی بازدید رسمی انجام داد. بازدید سطح وزارتی از کوریای شمالی بعد از وقفه طولانی تقریباً دو دهه صورت گرفت وقتیکه وزیر مشاور آن زمان وزارت اطلاعات و نشریات برای اشتراک در فستیوال فیلم در ۱۹۹۸ به پیونگ یانگ  مسافرت کرده بود. در ماه اپریل  ۲۰۱۵وزیر خارجه دی پی آر کِ از هند بازدید کرده بود و با وزیر امور خارجه خانم سشما سوراج  ملاقات کرد.

 ژنرال سنگ در پیونگ یانگ استقبال پرحرارتی داده شد و با معاون رئیس جمهور پریسیدیم  اسامبله عالی مردم دی پی آر کِ، کیم یانگ ده ، وزیر خارجه ری یونگ هو ، وزیر  فرهنگ پاک چون نام و معاون وزیر خارجه چوهوی چول جلسه های سطح عالی را اجرا نمود.

 دو طرف درباره همکاری سیاسی منطقوی ،  اقتصادی ، تحصلاتی و فرهنگی بین دو کشور مذاکرات دامنه دار اجرا نمود. مورد تصمیم قرار شد که هم آهنگی آینده در تحصیلات یپش وارانه ، زراعت ، ادویات و تشویق یوگا اکتشاف خواهد شد.

هند رسماً با کوریای شمالی مناسبات خوبی داشته است و هر دو کشور اعضای فعال نهضت عدم انسلاک هستند. هند همیشه کوریای شمالی و جنوبی را منحیث نیروی های سیاسی برابری درک نموده است و در ۱۹۶۲ مناسبات  کنسلی  و در ۱۹۷۲مناسبات دیپلماتیک کامل با هردوی کوریای تاسیس نموده بود. هند همیشه در حق اتحاد مجدد شبه جزیره کوریای بوده است. در جنگ بین ال کوریای در ۱۹۵۰-۵۳ هند برای بازی کردن نقش بی طرفانه  کوشش کرد که توسط جهان مورد ستایش بزرگ قرار گرفته شد.

در۱۹۹۰ ها مناسبات هند و دی پی آر کِ در پرتو شواهد معتبر انتقال تکنالوژی موشکی توسط کوریای شمالی به پاکستان در عوض تکنالوژی غنی سازی اورانیوم که مهربانه توسط موسسه ذروی پاکستانی در راس دکتر اِی کیو خان تدارک شد سرد شده بودند.

 ژنرال سنگ تهدید گسترش اسلحه جات ذروی بلاخصوص مورد اتصال های گسترش اسلحه جات و تکنالوژی ذروی به پاکستان را نمان کرد. دی پی آر کِ تاکید ورزید که منحیث کشور دوستانه آن هرگز کدام اقدام را اجازه نخواهد داد که برای امنیت هند نگرانی ها را ا یجاد کند. این اطمینان برای انکشاف همکاری دوستانه در آتیه بین هند و کوریای شمالی خوش آیند است.

 هند کمک بشری به کشور دی پی آر کِ مدت دار توسعه می داده است که مواجه کمبودی خوراک بعلت خشکسالی و فاجعه های طبیعی بوده است. کمک هند شامل کمبل ها، برنج ، گندم ، خوراک نوزادگان وغیره بوده است. در ۲۰۱۱ هند برنج مبلغ ۱ملیون دالر آمریکی بر دی پی آر کِ بوسیله پروگرام خوراک  جهانی فراهم نموده است. پیونگ یانگ برای کمک بشری دهلی جدید اظهار سپاس گذاری اش نموده است.

هند دومین بزرگترین شریک تجارتی دی پی آر کِ بعداز چین بوده است . تجارت هند و دی پی آر کِ در ۲۰۱۶- ۱۳۰،۱۷ ملیون دالر آمریکی بود که بمقابل ۲۰۱۴-۱۵ از ۲۰۹ ملیون دالر آمریکی کمتر بود. تجارت دو جانبه بعلت اسعار خارجی محدود با دی پی آر کِ ، عدم موجودیت کشتی رانی مستقیم و عدم موجودیت پرداخت های ضمانتی از راه چینل های بیما و بانک داری افزایش نیافته است .

قیودات عاید شده سازمان ملل متحد در عکس العمل به آزمایشات مکرر ذروی و موشکی در پی آر کِ  مضافاً امکان تجارت خارجی  را محدود ساخته است.

معهذا اگر قیودات اقتصادی علیه کوریای شمالی در ماهای مورد نظر بعلت نرمی در مناسبات آمریکا و دی پی آر کِ  نرم کرده  شوند، بازار خوبی برای اقلام هندی مثل چرم ، دو چرخه ها ، لباسها ، ظروف وغیره وجود خواهد داشت.

تحت قرارداد ۱۹۷۶ با کوریای شمالی شورای هندی برای مناسبات هند مکرراً دسته های فرهنگی را به کوریای شمالی می فرستد. هند هم در فستیوال فلیم های بین المللی پیونگ یانگ دوساله اشتراک می ورزیده است. مردم کوریای شمالی فیلم های فیچر هندی بالی وود را خوش دارند و فیلمهای زبان بنگله ، مراتهی و ملیالم را دوست دارند.

هند سالانه ۱۵ بورس تحت پروگرام همکاری اقتصادی و تکنیکی به کوریای شمالی فراهم می کند. این کاملاً  استفاده شده است و برای هندیان برای مردم کوریای شمالی حسن نیتی را ایجاد کرده است