نواز شریف و دخترش در بازگشت به پاکستان دستگیر شد

پیش انتخابات مورخه ۲۵ جولایی، نواز شریف صدر اعظم اسبق پاکستان و دخترش مریم در اثر محکومیت شان در یکی از سه قضیه ، شب گذشته به موقع بازگشت شان به میهن دستگیر شدند. طیاره ای که در آن نواز شریف رهبر ارشد حزب مسلم لیگ و دخترش مریم سوار بودند با دیری سه ساعت ورود قرار شده از ابو ذبهی به میدان هوایی علامه اقبال در لاهور فرود آمد.براساس یک مامور میدان هوایی، آنها به یک تیم ضد اختلاس موسوم به دفتر مسؤلیت ملی تسلیم کردند. در یک حکم تاریخی، شریف به روز ششم جولایی توسط دادگاه ضد فساد محکوم شد و وی  قادر به اثبات منبع قانونی برای وجوه مورد استفاده برای خرید چهار آپارتمان لوکس در لندن نبود.