نپال: عملیات نجات برای بازیابی بدن هشت کوهنورد از اردوگاه پایه کوه گورجا به احتمال زیاد امروز دوباره آغاز می شود

در نپال، عملیات نجات برای بازیابی بدن هشت کوهنورد از اردوگاه پایه کوه گورجا احتمالا امروز از سر گرفته خواهد شد. هلیکوپتر نجات نمی توانست دیروز به علت آب و هوای نامطلوب و شرایط هوای یخ زده  به زمین فرود بیاید. خبرنگار ما گزارش می دهد که پنج کوهنورد کوریای ای و سه کوهنورد نپالی پس از آن که اردوگاهی شان بروز جمعه در اثر برف خشونت بار ویران شد، کشته شدند. بدن هشت کوهنورد در خرابه های خیمه ها مشاهده شده است در حالی که یک راهنمای نپالی هنوز گم است. یک تیم پنج نفره تیم کوریای جنوبی و چهار راهنمای نپال طی چند روز گذشته در پای کوه گورجا در ارتفاع ۷،۱۹۳ متری مصروف کمپ بوده است. آنها منتظر یک پنجره ای از آب و هوای خوب بودند تا به این کار سرانجام برسند. پایه اردوگاه در ۳۵۰۰ متری قرار دارد و از نزدیکترین روستا فاضله یک روز سفر دارد تا به آنجا برسد. گورجا کوه نپال در آناپورنا است. طوفان مرگبارترین در نپال است، از آنجا که ۱۸ نفر در پایه اردوگاه کوه اورست در سال ۲۰۱۵ در یک برگوچ ناشی از یک زلزله قدرتمند کشته شدند.