نیروهای دولتی افغان ناحیه قلعه ذال ولایت کندوز را از طالبان پس گرفتند

در افغانستان ، نیرو های دولتی کنترل ناحیه قلعه ذال ولایت کندوز را از طالبان  پس گرفتند. در بیانیه ای وزارت امور داخله افغانستان گفت که نیروهای امنیتی عملیاتی را دیروز براه انداخته و مناطق امن ، دفتر دولتی ، فرماندهی پولیس و دیگر مناطق تسخیر نمودند.در همین زمان در یک حمله راکتی در اسدآباد ولایت کنر دو کارمند دولتی کشته شدند