نیروهای سوریه تحت حمایت آمریکا ۴۲ موقعیت متصرفه گروه دولت اسلامی را تحت تصرف خود آوردند

نیروهای سوریه تحت حمایت ایالات متحده چهل و یک موقعیت متصرفه گروه دولت اسلامی را تحت تصرف خود آوردند و استحکامات شان در آخرین منطقه کوچک که آنها داشتند، را مورد تخریب قرار داده اند.نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها، در اثر اینکه آنها شب شنبه ، یک سعی نهایی برای تصفیه ناحیه مذکور از تروریستان داعش، دیروز پیشرفت ها بعمل آوردند. مبارزه شدید اندرون باغز در حال جریان است جاییکه بیست هزار غیرنظامی نجات یافتند. طیارات ائتلافی تحت رهبری آمریکا به  نیروهای دموکراتیک سوریه را پوشش فراهم می کنند.دونالد ترمپ رییس جمهور آمریکا پیش بینی نموده است که گروه داعش کلیه قلمروی متصرفه خود در عراق را تا هفته آینده از دست خواهد داد.