هفته در پارلمان

نویسنده: یوگیش سود

مترجم: نوید جعفری

در مجلس سنایی پارلمان دوران اجلاس زمستانی روان لایحه ممنوعیت سگار های برقی سال ۲۰۱۹ میلادی به پایه تصویب رسید. لایحه اصلاحی تحفظ ویژه گروه ۲۰۱۹ و لایحه ادغام قلمرو های مرکزی دادرا و نگر حویلی و دمن دیو سال ۲۰۱۹ در مجلس مذکور نیز ارائه شد.

مجلس نمایندگان هند یا لوک سبا لایحه اصلاحی قوانین مالیات سال ۲۰۱۹ که مالیات های شرکت ها را بشدت کاهش داد بعد از یک مباحثه شدید در مجلس تایید شد. خانم نرملا سیتا رمن راجع به این لایحه اظهار عقیده نمود که این فیصله دارای هدف جلب کردن سرمایه گزاری برای فروغ رشد و ایجاد شغل ها می باشد. موصوف افزود که این تصمیم برای تشکیل دادن هند بعنوان یک مقصد رقابتی برای شرکت های چند ملتی که یک چاره دیگر طی جنگ روان تجارتی ما بین ایالات متحده و چین تلاش می کنند، گرفته شده است.

لوک سبا یعنی مجلس مردم هند لایحه ترمیم قوانین مالیات بندی ۲۰۱۹ را تصویب کرد که پس از یک بحث پرتب و تابی درمجلس مالیات‌های صنعتی را کاهش داده که درباره آن وزیر دارایی خانم نرملا سیتا رمن گفت که تصمیم مذکور به هدف جلب سرمایه گزاری برای افزایش رشد و بوجود آوری شغل و کار بود. وی اضافه نمود که یک تصمیم استراتژیک برای ساختن هند یک هدف هم چشمی برای شرکت‌های کثیرالملی جویای یک علی البدل چین درمیان جنگ بازرگانی موجوده چین وامریکا بود. وی اضافه نمود هرشرکت که پس از تاریخ یکم ماه اکتوبر بوجود آمده و در یک واحد تولیداتی سرمایه گزاری می کند می تواند پرداخت را به میزان نرخ ۱۵ درصد اختیار نماید تا زمانیکه این معافیت‌هایی را نمی گیرد و قبل از تاریخ ۳۱ ماه مارس ۲۰۲۳ تولیدات را شروع می کند. با مالیات و مالیات اضافی این به یک نرخ مالیات موثرانه ۱۷ درصد کار می کند. این کاهش مالیات توسط رهبران صنعت بعنوان یک اقدام مثبت دولت مودی برای کمک درهم چشمی سازی شرکت‌های هندی مورد تمجید و ستایش دامنه دار قرار گرفته است.

مجلس سنا لایحه جلوگیری از سیگارکشی‌های الکترونیکی سال ۲۰۱۹ را که جویای ممنوع سازی تولیدات، انبارسازی و آگاهی سیگارهای الکترونیکی درکشور با اتفاق آرا می باشد تصویب نمود. لایحه مذکور سیگارهای الکترونیکی را تسریع می دهد که می تواند نیکوتین و دیگر ماده شیمیایی را برای بوجود آوری بخار برای استنشاق وجود داشته باشد. این برای زندان تا یک سال و یک جریمه یک میلیون دالر امریکایی پیش بینی می کند. وزیر بهداشت دکتر هارش وردان به بحث پاسخ داد و اظهار نظر کرد که این آمادگی هند را برای پیش بینی چالشهایی در کنترل تمباکو و دخالت ورزی‌های سروقت نشان داد.

مجلس سنا همچنین لایحه ترمیم نگهداری ویژه ۲۰۱۹ را تصویب کرد. هفته گذشته مجلس مردم لایحه ترمیمی را به تصویب رسانده که درنظر دارد گروه نگهداری ویژه تنها به صدراعظم و خویشاوند نزدیکش و صدراعظم اسبق و خانواده‌ای برای ۵ سال را فراهم کند. مجلس مردم لایحه دیگری را برای مدغم سازی قلمروی تحت حکومت مرکزی دادر و ناگرحویلی را تصویب کرد. قلمروی مرکزی مدغم شده به قلمروی مرکزی دادر و ناگرحویلی و دمن دیو نامزد خواهد شد. مجلس مردم همچنین لایحه بازیافت کشتی‌های ۲۰۱۹ را به تصویب رسانده. این لایحه‌ای استعمال مواد خطرناک روی کشتی‌ها ممنوع می سازد و بازیافت کشتی‌ها را تنظیم می کند.

کابینه مرکزی همچنین لایحه ترمیم تابعیت را تصویب کرد که احتمال می رود هفته آینده در پارلمان تقدیم شود. تصویب کابینه برای لایحه ترمیم تابعیت در تاریخ چهارم ماه دسامبر قاطعی بود طوریکه حزب بارتیا جنتا حاکمه ازیک نحوه سراسر ملتی دفتر ثبت نام شهروندان با شدت تمام حمایت کرده است. هدف این لایحه فراهمی تابعیت به آن آوارگان که اصلاً هندوان، سیکها، جینیها، بوداییها، پارسی‌ها و مسیحان از افغانستان، بنگلادش و پاکستان می باشند. این یک تغییر جدی از قانون تابعیت ۱۹۵۵ می باشد که یک نفر را بعنوان یک مهاجر غیرقانونی اعلام می کند اگر او دارای مدارک مسافرتی مناسب و یا بیش ازحد معین توقف شده نمی باشد.

کابینه لایحه نگهداری آمار شخصی را تصویب کرد و دولت لایحه‌ای را در اجلاس زمستانی موجوده معرفی خواهد کرد. لایحه مذکور به هدف تعیین خطوط راهنمایی دامنه دار مربوط به جمع آوری، انبارگیری و تحلیل و تجزیه آمار شخصی توافق منفردین، مجازات و جبران، قانون نامه اخلاقی و اجرایی می باشد.

امیت شاه وزیر مرکزی برای داخله به مجلس مطلع  کرد که دولت یک کمیته برای مشوره لازم مربوط به اصلاح در قانون مجازات هند و قانون پروسه جنایات تشکیل داده است. دوران ساعت سوال در مجلس سنا وزیر مشاور برای امور داخله نتیانند رای اظهار داشت که دولت هدایات سر سخت به ایالات صادر کرده است که کل آوارگان غیر قانونی  از کشور تبعید کنند.