هلیکوپتر نظامی کلمبو دیروز پس از انجام عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر، سقوط کرد

هلیکوپتر نظامی کلمبو دیروز پس از انجام عملیات علیه قاچاقچیان مواد مخدر، سقوط کرد و تمام چهار خدمه آن در منطقه جنوب غربی کواکا کشته شد. مقامات گفتند که خرابکاری هلیکوپتر، بلاک هاک ارتش، بین شهرهای بلبوا و آرژلیا در غرب کشور یافت شده است. یک بیانیه نظامی گفت که یک تیم از محققان فنی تخصصی به سمت سایت حرکت کردند. هلیکوپتر به پایگاه خوزه هیلاریو لوپز در شهر پوپایان – پایتخت کواکا بازگشت می نمود، جایکه در آن دولت در حال مبارزه با هر دو شورشی و گروه های مواد مخدر است – زمانی که از رادار ها ناپدید شد.