هند اتحاد اروپا توضیح مجدد مشارکت با آژاندای متقابل

 نویسنده: سنگهامترا سرما

مترجم: هما ددوال

مناسبات مهم و وسیع با اتحاد اروپا جنبه کلیدی پالیسی خارجی هند بوده است. در حقیقت طوریکه آن قبلاً آشکار است هند میان اولین کشور ها بود که با جامعه اقتصادی اروپایی آن زمان مناسبات دپلوماتیک را تاسیس نمود. شرکای استراتژیک در 2005 برای تشکیل سکوه برای استحکام میکانزم های مذاکرات و مشاورت ها در ساحات اقتصادی و سیاسی ، تشویق تجارت و سرمای گزاری و با هم آوردن مردم و فرهنگ های شان یک پلان اقدام مشترکه را تصویب نمودند.

مشارکت هند و اتحاد اروپا از اعلامیه مشارکت استراتژیک در 2004 عمق گرفته است. یکی از جنبه های متداوم مناسبات مذکور  اجرای جلسه های سرانی هند و اروپا می باشد. از سال 2000 ، چهارده جلسه های سرانی سالانه بین شان اجرا شده اند که از آنها در ماه اکتوبر 2017 در دهلی جدید اجرا شد. در جلسه سران اخیر رهبران هر دوی هند و اتحاد اروپا بیانیه مشترکه را تصویب نمودند که تعهد شان برای مقابله با تروریزم ، مقابله با تغیر محیط، تحمیل آژاندای 2030 برای انکشاف دائمی و تشویق تراوش های گاژ پایین گرین هاؤس ، استحکام محیط و انکشاف دائمی را تکرار نمود. رهبران جلسه سران مذکور از براه انداختگی میکانزم تسهیل سرمایه گزاری برای سرمایه گزاری اتحاد اروپا در هند حسن استقبال کردند که به شرکت های اتحاد اروپا راهنمایی طرز عملی فراهم خواهد نمود.

در سطح سیاسی هر دو طرف مشاورت های پالسی خارجی را در سطح سکرتر ها اجرا می کنند. درباره تجارت و سرمایه گزاری اتحاد اروپا بزرگترین شریک تجارتی منطقوی هند می باشد وقتیکه هند در 2016 نهمین بزرگترین شریک تجارتی اتحاد اروپا بود. در دوره ماه اپریل 2000 تا ماه جون 2017 جریانات سهام اِف دی آی از ملل عضوی اتحاد اروپا مبلغ 83.7 بلیون دالر  امریکی بود.

اتحاد اروپا به هند کمک زیر بناتی قابل ملاحظه هم فراهم می کرده است. قرار داد وام بانک سرمایه گزاری اروپا برای پروژه مرحله دوم راه آهن میتروی بینگلور دوران چهاردهمین جلسه سران هند و اتحاد اروپا مورد موافقت قرار شد. قرار داد مخصوص درباره هوا پیمایی ملکی بین هند و اتحاد اروپا در ماه فروری 2018 فعال گردید. بانک سرمایه گزاری اروپا برای سرمایه گزاری انرژی تجدید شدنی در هند تعهد 800 ملیون یورو نموده است. بعلاوه اتحاد اروپا و هند در ساحه ای علوم و تکنالوژی ، امنیت انرژی ، تحصیلات ، شهری سازی با ثبات و اسمارت ، کلتور و آی سی تی همکاری می کنند. هند با چندین کشور اروپایی مناسبات خوبی دو جانبه داشته است. یکی از چنین کشور ها که بدان هند مناسبات صمیمانه دارد اتالیا است. منحیث قسمت برگزاری های جاری برای تجلیل هفتادمین سالگرد تاسیس مناسبات دپلوماتیک بین دو کشور صدراعظم اتالیا بعداً درماه جاری برای جرو بحث درباره سرمایه گزاری های تجارت ، تکنالوژی فضا و تجدید، روبوتیکس و خرد مسنوعی بعلاوه نواحی دیگر علاقه مندی شان از هند بازدید خواهد نمود. صدراعظم مهمانی اتالیا در 24 مین قسمت جلسه سران تکنالوژی هند و اتالیا 2018 اشتراک خواهد نمود. جایکه اتالیا کشور شریک است.

در سال های گزشته هند و اتحاد اروپا عده قرار داد های دو جانبه  و یاد داشت های تفاهم درباره مسائل متعدد امضا کرد ه اند. معهذا آنها هنوز از سال 2007 درباره قرار داد تجارت و سرمایه گزاری اساس دو جانبه مذاکرات می کنند جایکه هر دو طرف درباره مسایل کلیدی مثل حقوق املاک شخصی ، کاهش مالیات در اتوموبیل و رژیم ویزای نرم اختلافات عمده دارند.

سمت انکشاف مناسبات هند و اروپا در سمت مثبت حرکت می کند و منزلش آشکار است. هر دو طرف ارزش های همانند دموکراتیک دارند و تعهد محکم درباره پیشرفت در نواحی مفاد استراتژیک دارند. امکان کامل این مناسبات وقتی ایفا شود برای هر دوی اتحاد اروپا و هند رشد و سعادت ایجاد کرده می تواند.