هند اتهام از سوی سازمان ملل متحد در مورد مسئله روهینگیا انتقاد می کند

سید اکبرالدین، نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد روزی پس از این که کمشنر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر پلان دولت هند را برای اخراج نمودن آوارگان روهنگیا  مورد انتقاد قرارداده ، روز سه شنبه اظهار داشت که  از قوانین اجرایی نباید به خاطر عدم رضایت اشتباه شود و ابراز تاسف نمود که  سازمان ملل متحد نقش اصلی تروریزم را نادیده گرفت. اکبرالدین همچنین تأکید کرد که هند به ویژه در خصوص مهاجران غیرقانونی، با احتمالی که می تواند چالش های امنیتی را ایجاد کند، نگران است. ارزیابی حقوق بشر نباید موضوع راحتی سیاسی باشد.سید اکبرالدین گفته است که ما به اهداف حقوق بشر احترام می گذاریم و خواستار بررسی عینی، تصمیم گیری های متعادل و تایید واقعیت ها هستم