هند از جلسه سران ایالات متحده و کوریای شمالی استقبال نمود و این را یک تحول مثبت نامید

هند از جلسه سران ایالات متحده و کوریای شمالی منعقد شده در سنگاپور استقبال نموده است.وزارت امور خارجه در یک بیانیه گفت که این یک تحول مثبت می باشد و هند همیشه از تمام مساعی جهت برقراری صلح و ثبات در جزیره کوریای از طریق دیالوگ و دپلوماسی حمایت می نماید.هند ابراز امیدواری نمود که عواقب این جلسه سران برای هموار ساختن راه جهت صلح و ثبات دائمی در منطقه اجرا خواهند شد. قبل از این،ایالات متحده برای فراهم نمودن ضمانت امنیت به کوریای شمالی بعوض تعهد قوی پیونگ یانگ بخاطر خلع اسلاح هسته ای جزیره کوریایی تصمیم گرفت.در عین حال، کوریای جنوبی جلسه سران کیم و ترمپ بعنوان مذاکرات قرن توصیف نمود