هند در مسابقه نهایی هاکی جهانی لیگ در بھبنیشور ۰-۲ سکور در برابر آلمان مسابقه پول بی ساخت

هند در مسابقه نهایی هاکی جهانی لیگ در بھبنیشور ۰-۲ سکور در برابر آلمان مسابقه پول بی ساخت . آلمان دیروز در دومین ربع دو گول سکور کرد و هند را دومین شکست در تورنمنت ملی به دست داد. هند که به استرالیا سکور برابری ۱-۱ ساخت و علیه انگلستان به سکور ۳-۲ شکست خورد لذا در فهرست پول بی  نه فقط یک ۰ از۳ مسابقه بر سطح پائینی می ماند