هند دومین ماموریت قمری خود چندریان- ۲ بروز سوم جنوری سال آینده پرتاب خواهد کرد

هند دومین ماموریت قمری خود موسوم به چندریان- ۲ را بخاطر فرود آمدن بر قمر با یک کاوشگر و مریخ نورد بروز سوم جنوری سال آینده پرتاب خواهد کرد.آقای کِ.سیوان رئیس سازمان تفحصات فضایی هندی (ایسرو) ضمن صحبت با افراد رسانه گفت که ایسرو برای پرتاب ماموریت مذکور بتاریخ سوم جنوری سال آینده تصمیم می گیرد ولی دریچه برای فرود آمدن بر سطح قمری تا ماه مارچ سال ۲۰۱۹ میلادی باز می باشد.این اولین مرتبه می باشد که بعد از تقریباً پنجاه سال که نیل آرمسترانگ فضانورد آمریکایی در سال ۱۹۶۹ میلادی به سطح قمری گام زد،هند فرود مریخ نورد خواهد داشت.