هند: روند جدایی در امتداد خط کنترل واقعی با چین هنوز به اتمام نرسیده، اگرچه پیشرفت هایی صورت گرفته است

هند گفته است كه روند جدایی در امتداد ال ای سی هنوز به اتمام نرسیده است اگرچه پیشرفت هایی صورت گرفته است. آنوراگ سریواستاوا، سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که فرماندهان ارشد هند و چین در آینده نزدیک با یکدیگر ملاقات می کنند تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. وی گفت: حفظ صلح و آرامش در مناطق مرزی اساس روابط دو جانبه است. سخنگوی گفت هند به همین دلیل انتظار دارد كه طرف چینی صادقانه با هم كار كنند تا از این طریق در صورت توافق و احیای كامل صلح و آرامش در مناطق مرزی، در سریعترین زمانه موافقت نمایندگان ویژه انجام دهند. در هفدهمین نشست مکانیسم کار، دو طرف وضعیت موجود در مناطق مرزی هند و چین در امتداد خط کنترل واقعی در بخش غربی را مورد بررسی قرار دادند. آنها توافق كردند كه جدايي زودهنگام و كامل از نيروها در امتداد خط كنترل واقعي ودفع تشنج از مناطق مرزي هند و چين مطابق توافق نامه و پروتكل هاي دو جانبه و احياي كامل صلح و آرامش براي توسعه كامل روابط دو جانبه ضروري است.