هند صادرات شکرخام به چین را از اوایل سال آینده شروع خواهد کرد

هند صادرات شکرخام به چین را از اوایل سال آینده شروع خواهد کرد. وزارت تجارت و صنعت در بیانیه ای گفت که یک مقاطعه برای صادر کردن ۱۵ هزار تن شکر خام توسط انجمن کارخانه های شکر هندی و سی اُ اِف سی اُ ،یک شرکت سکتور دولتی چین عقد شده است. آن گفت که هند صادرات دو میلیون تن شکر به چین از آغاز سال آینده را پلان می کند. صادرات هند به چین در سال ۲۰۱۷-۱۸ معادل ۳۳ بلیون دالر امریکایی بود در حالیکه واردات ۷۶.۲ بلیون دالر بود. هند بزرگترین تولید کننده شکر در جهان با تولید ۳۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ می باشد. آن شکر همه سه درجه – خام، پالوده و سفید را تولید می کند.