هند مجدداً بر پالیسی خود  اقدم به شرق تاکید می نماید

نویسنده: پادام سینگ

مترجم:هما ددوال

آقای نریندر مودی صدراعظم هند که به خاطر یک سفر دو روزه در روسیه بسر می برد ، شینزو آبه صدراعظم جاپان نیز ملاقات کرد. هند با جاپان روابط بسیار قوی برخورداراست. این دو صدراعظم دوستان شخصی هم اند. وزارت امور خارجه هند، این جلسه را بسیار صمیمانه توصیف کرد. در این نشست تأکید ویژه ای به سفر آینده صدراعظم جاپان به هند برای نشست سران سالانه شد که در ماه دسمبر برگزار خواهد شد.

هر دو رهبر توافق كردند كه اولين جلسه وزرای دو با اضافه دو، یعنی وزرای خارجه و دفاع دو کشور قبل از جلسه سران سالانه جلسه‌ای ترجیحاً برگزار كنند. آقای آبه صدراعظم نیز خاطرنشان کرد که در سفر اخیر راجنات سینگ وزیر دفاع هند به جاپان ، مسایل اساسی درباره پیشبرد مبادلات و همکاری  در زمینه دفاع مورد بحث قرار گرفته اند.

هر دو صدراعظم ارزیابی خیلی مثبتی از نشست سه جانبه جاپان- آمریکا – هند ارائه دادند که دو جلسه در حاشیه گروه بیست در بوئنوس آیرس و اوزاکا برگزار شده اند. این یک ارزیابی بسیار مثبت توسط هر دو رهبر است. آنها احساس می کردند که این سنت برگزاری اجلاس سران مابین سه کشور باید ادامه یابد. 

هند و جاپان نظرات مشابه در مورد هند و پاسفیک دارند. صدراعظم آبه از  هند و پاسفیک آزاد و باز صحبت کرد که از لحاظ همکاری های دو جانبه در این رابطه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر روابط مردم با مردم به منظور ایجاد یک منطقه هند و پاسفیک که هم محفوظ و هم سعادتمند است.

در یک بحث مختصر وجود دارد توافق نامه همکاری اقتصادی منطقه ای (RCEP) وجود دارد که  راجع به پیمان مذکور شانزده کشور از جمله ده کشور آسیان در حال مذاکره هستند. طرفین دیدگاه خود را در مورد این موضوع ارائه دادند. صدراعظم مودی به ویژه خاطرنشان کرد که برخی از موضوعات مورد علاقه هم در تجارت کالاها و هم در تجارت در خدمات وجود دارد.

آقای مودی با دکتر ماهاتیر محمد صدراعظم مالزی جلسه ای سر گرم برگزار کرد. صدراعظم هند انتخاب دکتر ماهاتیر را بعنوان انتخاب یادماندنی توصیف کرد. و گفت که هند مشتاق همکاری با مالزی است.

مذاکرات راجع به امور دوجانبه بعمل آمد. صدراعظم ماهاتیر از این امر اعتراف نمود که یک تجارت فزاینده مابین دو کشور وجود دارد اما مالزی در تجارت یک مازاد داشته بود و او به صدراعظم اطمینان داد وقتی که ما این تجارت را ادامه می دهیم مالزی منتظر طور و طرقی است که درآن طرفین می توانند تجارت را بخوبی متوازن سازند. وی تذکر داد که مالزی همچنین راجع به واردات بیشتری از هند تصمیم خواهد گرفت تا اینکه صادرات هند به مالزی افزایش یابد.

منطق در پشت سازمان دهی مجدد ایالت جمو وکشمیر هند از این لحاظ که هردو حکمرانی موثر را می دهند و ازلحاظ ارسالِ عدالت اقتصادی و اجتماعی به مالزی واضح ساخته شد. دو رهبر راجع به تهدید تروریزم فزاینده و راجع به مساعی طرفین برای مقابله با تروریسم جهانی فزاینده بررسی نمودند. صدراعظم ماهاتیر محمد ازاین امر اعتراف نمود که این اکنون یک مسئله بین المللی است و او صریحاً این امر ار ابراز داشت که مالزی برخلاف هرگونه تروریزم می باشد.

صدراعظم هند با رئیس جمهور مغولستان خالتما بتولغا ملاقات کرد. این جلسه خیلی صمیمانه‌ای بود. رئیس جمهور بتولغا احتمال می رود دراواخر ماه جاری از هند یک بازدید رسمی را بعمل بیاورد. یک عده مسایل مردم به مردم ازجمله اتصال روحانی و فرهنگی مورد بحث وبررسی قرار گرفت.هند این جلسات را بعنوان خیلی سازنده و خوب ویک تصدیق مجدد سیاست اقدام به شرق خود تلقی نمود.

تعدادی از موضوعات مربوط به مردم با مردم بشمول فرهنگ و ارتباط عرفانی و روحانی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. رئیس جمهور مغولی به طور خاص گفت که او مشتاقانه منتظر دیدار خود بعلاوه  دهلی و و بنگالورو ، بودگیا است. مذاکره در راجع به کاهش تأثیر دود در اولان بااتار برگزار شد. رئیس جمهور درباره موفقیتی که به دست آورد صحبت کرد که هند آلودگی بدلیل سوزش قلاب در ماه های زمستان کاهش آلودگی را کاهش می دهد.

هند این جلسات را بسیار مثمر و خوب و تأیید مجدد پالسی  خود”اقدام به شرق” توصیف نمود.