هند معاملات بسوی شرق را عمق می بخشد

نویسنده:دکتر راهل مشرا 

مترجم: هما ددوال

ضمن انجام دادن اولین قسمت بازدیدهای دوجانبه از ناحیه آسیان بعد از برسر اقتدار آمدن، وزیر امور خارجه هند دکتر اِس.جیشنکر از اندونیزی و سنگاپور بازدید نمود.

دوران اولین مرحله مسافرت آسیایی جنوب شرق دکتر جیشنکر بمقام همرتبه اندونیزی اش رتنو مارسودی مذاکرات داشت.یک ملاقات دیگر مهم ملاقاتش با جنرل (بازنشسته) لاهوت بنسر پندجایتن، وزیر همآهنگی برای امور دریای بود، دو وزیر درباره راه های بزرگ همکاری بین جزایر اندومان و نیکبار هند و اندونیزی جر و بحث کردند.اندونیزی همسایه نزدیک دریای هند با جنوبی ترین نقطه هند کمتر از 90 مایل از شمالی ترین نقطه اندونزی فاصله دارد. همکاری های دریایی بین دو کشور پیشرو جنوب و جنوب شرقی آسیا اهمیت شایانی دارد.پالیسی اقدام بسوی شرق و فولکرم بحری جهانی اندونیزی در طبیعت متمم می باشند. هر دو کشور مرکزیت و وحدت آسیان قدردانی می کنند و فروغ می بخشند. این امر به ویژه در زمینه ترویج آرمان و اهداف هند و پاسفیک قابل توجه است زیرا که دو کشور طرفداران قدرتمند هند و پاسفیک بوده اند و مشترکات زیادی را در معنی اهداف از کوتاه مدت تا طولانی مدت سیاسی – اقتصادی و اتصال آنها به اشتراک بگذارید. با راه اندازی چشم انداز آسیان در هند و پاسفیک، به نظر می رسد که این احتمال برای کشورهای منطقه بیشتر است که اهداف یک “منطقه آزاد ، باز ، شفاف ، مبتنی بر قوانین ، صلح آمیز ، سعادتمند و فراگیر هند و پاسفیک”،را بدست آورند که علیه هیچ کشور نیست.

این وزیر امور خارجه هند با وزیر هماهنگ کننده امور سیاسی ، حقوقی و امنیتی اندونزی هم دیدار نمود و و در مورد همکاری در زمینه های دفاعی ، امنیتی و مبارزه با تروریزم بحث و گفتگو پرداختند.موصوف با آقای یوسف کلا معاون رئیس جمهور اندونزی ملاقات کرد. 

هدف اصلی این بازدید ، تحریک حرکت در روابط هند و اندونزی در در یک طیف گسترده ای از سکتورها بود. . اندونزی پس از سنگاپور دومین شریک تجاری هند در منطقه است. در سال های 2018-19 ، تجارت دو جانبه به 21.12 ملیون دالر رسید.

دهلی نو و جاکارتا با امضای توافق نامه های همکاری های دفاعی پیشرفته “و” توافق نامه چارچوب همکاری در اکتشاف و استفاده از فضای بیرونی برای اهداف صلح آمیز “ در دوران بازدید صدراعظم مودی از اندونزی در سال 2018، روابط دفاعی و امنیتی خود را گسترش دادند. هند و اندونزی “شرکای جامع استراتژیک” هستند و از سال 2017 میلادی بیانیه مشترک اختصاصی در مورد همکاری دریایی را صادر می کنند.این دو قدرت اقیانوس هند، نخستین تمرین نظامی دریایی شان را بنام “سامودرا شاکتی” در ماه نوامبر سال 2018 میلادی در سورابایا ، اندونزی انجام دادند. هند در حال همکاری با اندونزی در توسعه بندر در اعماق دریا جاکارتا در سابانگ واقع در آچه، است.

در طی مسافرت به سنگاپور ، دکتر جیشنکر ریاست مشترک ششمین کمیته مشترک وزرای هند و سنگاپور را با همتای خود به عهده گرفت. پروسه همکاری های دو جانبه را تحت مشارکت استراتیژیک سنگاپور و هند بررسی کردند. وی با آقای لی هسین لوون صدراعظم سنگاپور و معاون صدراعظم هنگ هوی سو کیت و وزیر دفاع ننگ انج حن نیز ملاقات کرد.

دکتر جیشنکر در نشست تجاری و نوآوری هند و سنگاپور هم شرکت کرد. وزیر موصوف این امر را روشن ساخت که سنگاپور، اساس فعالیت هند در منطقه آسان است. سنگاپور یک شریک عمده در ابتکار شهر اسمارت هند محسوب می شود.

یک تداوم قابل توجه در پالیسی اقدام بسوی شرق، در دوره دوم صدراعظم مودی وجود داشته است.

مساعی بعمل می آورند تا از طریق تبادل منظم بازدیدهای هدف محور به کشورهای مهم هند و پاسفیک زیر چتر “پالیسی اقدام بسوی شرق” ، مشارکت بیشتری به سمت شرق هند برای تقویت بیشتر فعالیت های هند به سمت شرق بیشتر تقویت یابند.