هند نقش مهمی در حصول اطمینان از راه حل های مراقبت های بهداشتی نوآورانه برای آینده بازی می کند: پیوش گویل.

وزیر تجارت و صنعت ، آقای پیوش گویل گفته است که هند نقش مهمی در حصول اطمینان از راه حل های بهداشتی ابتکاری برای آینده خواهد داشت. 

آقای گویل روز گذشته در اجلاس کنفدراسیون صنعت هند در آسیا سبمت 2020 سخنرانی می کرد. وزیر بر اهمیت اطمینان از واکسن کووید-۱۹ با قیمت مناسب برای همه ، از جمله کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر ، تأکید کرد. وی گفت ، این تلاش مشترک برای یافتن واکسن کووید-۱۹ واقعاً همه را گرد هم آورده است. آقای گویل گفت که واکسن تولید شده در خانه ما با سرعت بالایی در حال پیشرفت است.