هند و آلمان – یک اشتراک کثیر الرویه

نویسنده: رنجیت کمار

مترجم: محمد انظر نجمی

دکتر اِس جیشنکر وزیر امور خارجه هند برای شریک شدن در کنفرانس امنیت میونخ از آلمان دیدن کرد. دکتر جیشنکر دوران بازدید اش با وزرای خارجه عمان، اسپانیا، کویت، ارمنستان، عربستان سعودی و استرالیا  تعامل و گفتگو نمود. موصوف با وزرای دفاع سنگاپور، آلمان و بلژیک هم ملاقات کرد. وی با رئیس شورای اروپا هم مذاکرات داشت.

بعداً ، وزیر امور دفاع هند از برلن دیدن کرد تا مذاکرات دامنه دار روی روابط دوجانبه و مسایل دیگر منطقوی و بین المللی حایز علاقه  باهمی با وزیر خارجه آلمان هیکو ماس و وزیر دفاع آنکشور خانم اینگریت کرامپ – کرین بوؤر بدارد. هند و آلمان دارای روابط محکم دو جانبه و اشتراک خیلی همکارانه در فورم های بین المللی می باشند. هند ضمن ادامه این روش در “ائتلاف برای چند جانبه گرایی” تاسیس شده فرانسه و آلمان شریک شد. دکتر جیشنکر ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت که امروز چند جانبه گرایی زیر تهدید و فشار از طرف ملت گرایی و سیاست بازرگانی قرار دارد.هند در مرکزیت سازمان ملل و در رابطه با سازمان تجارت جهانی (دبلیو تی اُ) در تجارت بین المللی عقیده دارد.

 این امر قابل ملاحظه است که دو وزیر خارجه نامبرده بر ضرورت تسریع پروسه گسترش و توسعه شورای امنیت سازمان ملل بطور دامنه دار بحث و گفتگو نمودند. هر دو هند و آلمان اعضای گروه چهار ملتی موسوم به جی- ۴  هستند که برای اصلاحات شورای امنیت بغرض به آنها توسعه عضویت دائمی تقاضا می نمایند. دکتر جیشنکر دوران گفتگو با رسانه توضیح داد که هند و آلمان روی این موضوع از چند سال گذشته باهم کار می کنند. وزیر امور خارجه هند از همتای آلمانی اش برای حمایت و پشتیبانی از دو ابتکار چند رویه هند – ائتلاف بین المللی خورشیدی ( آی اِس اِی) و ائتلاف برای زیربنای مقاومت فاجعه (سی دی آر آی) تشکر نمود.

هند و آلمان از سالها تماس های سطح عالی می داشته اند. خانم انجیلا مارکل صدراعظم آلمان در اواخر سال گذشته از هند دیدن کرد. این دو ملت دارای روابط قوی تجارتی و سهیم اشتراک استراتژیک هستند. این دو کشور در سازمانهای مختلف بین المللی همدستی و همکاری می نمایند.

دوران بازدید خانم مارکل از هند ، موصوفه و  صدراعظم مودی تکرار نمودند که اشتراک استراتژیک هند و آلمان بر ارزش های مشترک و اصول دموکراسی، تجارت آزاد و عادلانه ، و نظم بین المللی مبنی بر اصول و قوانین و نیز بر اعتماد و احترام باهمی اساس دارد.

در سال ۲۰۲۰ میلادی، هند و آلمان بیستمین سالگرد اشتراک استراتژیک شان را برگزار می نمایند. هر دو جانب برای تاسیس نمودن شور و مشورت های دفتر خارجه مابین سکرتر خارجه هند و دفتر سکرتر فیدرال آلمان تصمیم گرفته اند. آنها یک خط ۱.۵ دیالوگ استراتژیک را نیز تاسیس نموده اند که سهم داران کلیدی را برای بطور سالیانه مذاکرات داشتن و تبادل نظرات نمودن بغرض افزایش تفاهم باهمی حایز علاقه ملی، منطقوی و استراتژیک قادر خواهد ساخت. هند و آلمان به بهبودی جریان اطلاعات مابین دو کشور از طریق آسان سازی دید و بازدید های ژورنالیست های از دو کشور متعهد هستند.

دکتر جیشنکر دوران ملاقات اش با وزیر دفاع آلمان روی برنامه های جاری جهت تعمق همکاری دفاعی شور و مذاکرات داشت. وزرای دفاع هند و آلمان برای ملاقات داشتن حد اقل باری در ظرف دو سال تصمیم گرفته اند.

وزیر امور خارجه هند دوران اقامت اش در برلن از غرفه هند در فیستوال فیلمی بین  المللی برلن نیز افتتاح کرد. دکتر جیشنکر طی  خطابه اش گفت که اشتراک هند در فیستوال فیلمی با شکوه برلن مواقع چشمگیر برای مهارت در ساحات مختلف فیلم سازی فراهم می نماید. هند و آلمان دارای روابط کثیر رویه از ساحه  دفاع تا اقتصاد و از  دیپلماسی تا کلتور می باشند که توقع می رود در سالهای آینده محکمتر و عمیقتر خواهد گردید.