هند و نیپال از مناسبات دوجانبه بررسی نمودند

نویسنده: رتن سالدی

مترجم: هما ددوال

آقای پردیپ کمار گیاوالی وزیر خارجه نیپال برای اشتراک در چهارمین قسمت دیالوگ “رایسینا” هفته گذشته در دهلی نو بود. موصوف این فرصت را برای تبادله نظرات با خانم سشما سوراج وزیر امور خارجه هند در نیپال در زمینه جنبه های مختلف  روابط هند و نیپال بدست گرفت. هر دو وزیر از تحولات اخیر در مناسبات دو جانبه در سرتاسر سکتور بشمول پیشرفت انجام شده در این ابتکارات نوین از زمان سال ۲۰۱۸ در راستای اتصال ، زراعت و راه های آبی بررسی نمودند. هر دو رهبر روی پیشرفت در همکاری در ساحات مختلف ابراز اطمینان نمودند و تعهد شان نسبت به استحکام بیشتر پیوند های دو طرفه سنتی ، نزدیکی و دوستانه ای تکرار نمودند.

دوران بازدید، آقای نریندر مودی صدراعظم هند از نیپال در ماه مه سال گذشته ، هر دو کشور نقش تحریک کننده اتصال در زمینه برای تحریک دادن رشد اقتصادی و فروغ روابط مردم با مردم را نمایان ساخته بودند. هند و نیپال سال گذشته در ساحات ریل ، زراعت و راه های آبی سه ابتکار نوین را بدست گرفته اند. اتصال راه های آبی یک ساحه نوین سرتاسری برای هر دو کشور می باشد.

در مورد بدست آوری این هدف ، مامورین ارشد از طرفین روی روش ها برای اداره کردن راه های آبی زیر زمینی برای خدمات محموله در رود های کوشی و نارایانی در نیپال از طریق رود گنگا مورد بحث و بررسی قرار دادند.این تصمیم تاریخی راجع به  افشا سازی امکان این وسائل اضافی ترانسپورت مابین هند و نیپال تحت چارچوبه پیمان تجارت و ترانزیت طی سفر آقای کِ. پی شرما اولی صدراعظم نیپال به هند در ماه اپریل ۲۰۱۸ گرفته شده بود. این خدمت اضافی حمل و نقل عبور سرحد، نیپال را به دریا با هزینه موثر جنبش محموله متصل خواهد کرد. هر دو وزیر مذکور پیشرفت در مورد نشست دهلی نو بررسی نمودند.

یک یادداشت تفاهم در خصوص بررسی ابتدای خط راه آهن پیشنهاد شده از شهر مرزی ریزول در هند تا کاتماندو پایتخت نیپال در حاشیه جلسه سران بیمستیک ماه اگست در کاتماندو مابین هند و نیپال به امضا رسید. هر دو کشور برای بنا کردن این خط نوین الکترونی ریل با مساعدت مالی از طرف هند ابراز رضامندی نمودند. احتمال می رود که  این نظر سنجی در مدت یک سال به تکمیل رسد. هر دو وزرای خارجه از پیشرفت این پروژه و پروژه های دیگر راه آهن را مورد بررسی نیز قرار دادند که در مرحله های مختلف اجرایی در نیپال با کمک هند وجود دارند.

سومین  ابتکار دیگر گونی که سال گذشته توسط هند و نیپال گرفته شده بود ، وابسته به زراعت زیرا که هر دو کشور  بطور عمده زراعتی هستند و برای افزایش همکاری در این ساحه اساسی اقتصادی علاقمند هستند. آنها برای تمرکز کردند روی پروژه های هماهنگی در تحقیق و توسعه ، تربیت در تمرینات زراعتی مدرن ، بهبود تخنلوژی دانه ها ، صحت گل ، کشاورزی جنگلی ، پرورش حیوانات و ساحات دیگر مربوطه، تصمیم گرفتند. پیروی تصمیم مذکور ، چکراپانی کهانال وزیر نیپال برای زراعت و امور شرکتی در ماه جون از دهلی نو دیدن کرد و مذاکرات گسترده و  آقای راده موهن سینگ وزیر هند برای کشاورزی و رفع کشاورزان جهت این همکاری نوین در زمینه زراعت ملاقات نمود.

خانم سشما سوراج و آقای گیاولی روی این ابتکارات نوین بطور مفصل صحبت کردند و از پروژه های دیگر جاری در نیپال نیز بررسی نمودند . آقای گیاولی ضمن سخنرانی در دیالوگ رایسینا، ضرورت برای هند و نیپال بخاطر اقدام باهمی برای پیشرفت و سعادت مندی عامه، اتصال بهتر بدنی و تماس بزرگتر مردم با مردم را نمایان ساخت. ضمن توصیف نمودن هند بعنوان بزرگترین شریک تجارتی نیپال، موصوف به نمایندگان از بیش از ۹۰ کشور جهان که نیپال و هند با آنها از لحاظ جغرافیای ، تاریخی ، دینی و فرهنگی ربط دارند ،خاطر نشان دادند. خانم سوراج به کنفرانس گفت که دهلی نو منابع و توجه مخصوص به این همسایه خود وقف کرد.

دیالوگ رایسینا بطور مشترکه توسط وزارت امور خارجه و بنیاد تحقیقات نظارتی، یک نهاد مستقل مفکران برگزار شد که برای گسترش همکاری جهانی هدف دارد.