هند و پاکستان برای همکاری سری در فعال ساختن راهروی کارتاپور موافقت نموده اند

هند و پاکستان برای همکاری سری در فعال ساختن راهروی کارتاپور موافقت نموده اند.این راهرو زائران هندی را برای بازدید از گودووارا دربار صاحب در کارتاپوردر پاکستان آسان می کند. در اولین دیدار بین نمایندگان دو کشور در پنج شنبه در اتاری پنجاب توافق نامه بدست شان رسیده است. وزارت امور خارجه در یک جلسه گفت: دو طرف توافق کردند که جلسه بعدی را در وگ در دوم ماه آینده برگزار کنند. هیئت هندی توسط سکرتر مشترک وزارت امور داخله، اس سی ال داس سرپرستی گردید، در حالی که هیئت پاکستان توسط منشی سازمان ملل متحد برای جنوب آسیا و سارک داکتر محمد فیصل رهبری می شد