هند یک سستم نظارتی با تخنولوژی های عالی در امتداد سرحدات پاکستان و بنگله دیش نصب می باشد

مدیر کل قوای تامینه سرحدی المخفف کِ . کِ شرما گفته است که قوای امنیتی سرحد برای نصب کردن یک سستم نظارتی با تخنولوژی های عالی در امتداد سرحدات پاکستان و بنگله دیش تصمیم گرفته است. این سستم تقریباً ۲۰۰۰۰ کلومتر طولانی می باشد. ضمن صحبت با گزارشگران در اندور مدیر کل بی . اِس . اِف گفت که پروسه پیلوت این سیستم در سکتور جمو اجرا می شود. موصوف گفت که بی . اِس. اِف . پلان نظارت سرحد با استفاده از تخنولوژی در ساحات مذکور در یک روش مبنی مدّت معینه گسترش خواهد داد.