واکنش ملل آسیایی به جلسه فورم چینی کمر بند و سرک

نویسنده: رتن سالدی

مترجم:محمد انظر نجمی

بیانیه مشترک صادر شده در پایان دومین جلسه سران رهبران فورم کمر بند و سرک در بیجنگ آرزوی اعضاء را برای اتصال بزرگتر وهمکاری مزید برای سودهای باهمی و عُمران همه رویه اقتصادی و اجتماعی نشان داد. در میز مدور فورم مذکور طوریکه بوسیله رئیس جمهور چین شی جین پینگ نامیده شده، ۳۷ رئیس دول و کشور ها اشتراک ورزیدند. آقای آنتونیو گوتریس سکرتر جنرل سازمان ملل و خانم کریستین لاگارد مدیرعامل صندوق بین المللی پول و نیز نماینده گان از بسیاری کشور ها و سازمان های بین المللی در این جلسه اشتراک ورزیدند. هند، نگران روی گذر گاه اقتصادی چین و پاکستان(سی پی ای سی)، یک پروژه عمده چینی بعنوان ابتکار کمر بند و سرک با معادل ۶۰ بلیون دالر امریکایی  از دومین جلسه فورم مذکور اجتناب ورزید  طوریکه از اولین جلسه فورم مذکور برگزار شده در ماه می ۲۰۱۷ تحریم نموده بود چون، گذرگاه اقتصادی چین و پاکستان (سی پی ای سی)  ضمن تخلف ورزی از حق حاکمیت و وحدت منطقوی هند از کشمیر متصرفه پاکستان می گذرد.

عمران خان صدراعظم پاکستان، بدیا دیوی بنداری رئیس جمهور نپال و اونگ سان سوچی مشاور دولت میانمار در این جلسه اشتراک ورزیدند در حالیکه ملل دیگر آسیای جنوبی و بسیاری کشور های دیگر  از جمله جاپان، کوریای جنوبی، انگلستان ، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا نمایندگان شان را فرستادند.

ایالات متحده امریکا، سخت ترین ناقد این ابتکار چینی اتهام نمود که تمویل سازی، غارت گر وی کشور های کوچکتر را زیر بار قرض سنگین خواهد آورد. بعد از تحت کنترل آوردن بندر هامبان توتا بوسیله چین روی اجاره نامه ۹۹ ساله، پس  از ناکامی سری لنکا برای باز پرداختن قرض، نگرانی های ملل درباره این ابتکار چینی روبه افزایش دارد باوجودیکه رئیس جمهور چین در جلسه گشایشی دومین فورم کمر بند و سرک نگرانی های شان را یک ور گذارد. حالا کشور های بیشتر درباره قدم چینی به فهرست آوردن شرکت های خود اش برای پروژه های کشور سوم تحت ابتکار کمر بند و سرک “بی آر آی”  و نفوذ روبه افزایش چین در امور داخلی ملل کوچکتر شریک معترض هستند. بعلاوه، آنها می ترسند که پروژه های چینی شغل و کارهای به مقدار کافی و ترقی اقتصادی در کشور های شان را به بار نمی آورند. بدین سبب است که بسیاری پروژه های چینی لغو شده و یا مورد مذاکرات مجدد قرار دارند.

نپال یک پیمان پروژه نیروی برق آبی بوری گنگای ۱۲۰۰ میگاوات با شرکت چینی گیژوبا گروپ را رد کرد چون شرکت مذکور برای تجدید مذاکرات روی پیمان مذکور کوشش کرد. سال گذشته ، پروژه ویست سیتی اعطا شده به شرکت چینی تری جورجیس برای تاسیس نمودن پروژه نیرو برق آبی، نیز لغو شده بود که به پلان های جاه طلبانه بیجنگ در نپال بشدت ضرر رساند. ولی هر دو کشور پروژه شبکه اتصالی کثیر بعدی ماورای همالیا را ادامه دارند. مطالعه ماقبل امکان پذیری راه آهن کیرونگ – کاتماندو- پوکهرا و ماورای آن تا مرکز زیارت بودایی لومبینی هم اکنون بتکمیل رسیده است. دو کشور مذکور برای عملی سازی توافق نامه ترانزیت و ترانسپورت سازی به امضا رسیده در سال ۲۰۱۶ دوران اولین بازدید صدراعظم نپال کِ پی شرما اولی از چین یک پروتوکول را امضا نمودند. اکنون تاجران نپال برای استفاده بردن از ۴ بندر بحری و ۳ بندر خشک چینی قادر خواهند شد که به آنها یک علی البدل بندر های هندی هلدیا و ویشاکاپتنم برای تجارت کشور سوم شان فراهم خواهند نمود.

پاکستان نیز اخیراً پروژه سد دائمر – بهاشا ۱۴ ملیون دالری از شبکه سی پی ای سی تحت ابتکار کمر بند و سرک را وقتی پس گرفت که چین شرایط سخت از جمله حق مالکیت تحمیل نمود. قرار بود سد مذکور بر رود سیند در کشمیر متصرفه پاکستان بنا شود. اما اسلام آباد توافق نامه ای با چین در ساحه زراعت و امنیت غذا در حاشیه دومین جلسه سران فورم مذکور به امضا رساند. یک پلان همکاری روی گذرگاه اقتصادی چین و میانمار نیز به امضا رسید اما گفته می شود که میانمار روی طرق کاهش بناسازی بندر بحری در ولایت غربی راخین آنکشور با کمک چین تجدید مذاکرات می نماید.

مالیزیا و سنگاپور نیز از پروژه راه آهن سرعت عالی ۸. ۱۳  بلیون دالری که کوالالمپور را با سنگا پور تا ۳۱می ۲۰۲۰  پیوندد ، اجتناب ورزیده اند.

اگرچه دومین جلسه فورم کمر بند سرک بعنوان موفقیت آمیز قرارداده شد ، بسیاری از پروژه های زیربنا که آسیا، اروپا و افریقا را بهم پیوندد، بعلتی مورد انتقاد قرار داده شدند که چند ملت کوچکتر را زیر قروض غیر قابل تحمل  آورده می تواند.