ورزشکاران هندی پنج مدال را در روز گشایشی مسابقات جام قهرمانی ورزشکاری آسیایی سرنوشت خود ساخته اند

ورزشکاران هندی پنج مدال را در روز گشایشی مسابقات جام قهرمانی ورزشکاری آسیایی در دوحه سرنوشت خود ساخته اند. اننو رانی پرتاب کننده نیزه و اویناش سابله در کلوچه داری سه هزار متری دیروز مدالهای نقره‌ای را بردند. هرکدام دونده چهار مایل ام پی پووامما، دونده پنج هزار متری پارول چاوداری و دونده ده هزار متری گاویت مورالی کومار مدال برنزی را سرنوشت  خود ساختند.