وزیر امور خارجه،  در مورد پیروزی در انتخابات سازمان ملل متحد خبر داده است

وزیر امور خارجه هند خانم سشما سوراج روز شنبه اعلام کرد که هند با بیشترین تعداد آرا به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد انتخاب شده است. خانم سوراج در یک تیوت گفت، هند ۱۸۸ رای از ۱۹۳ را کسب کرده است. هند برای مدت سه سال در رده آسیا-اقیانوس آرام انتخاب شد که از اول جنوری سال ۲۰۱۹ شروع میشود. مجمع عمومی ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد انتخابات را برای اعضای جدید سازمان عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار کرد. ۱۸ عضو جدید توسط اکثریت مطلق توسط یک رای مخفی انتخاب شدند. پس از انتخابات، نماینده دائم هند در سفیر سازمان ملل متحد، سید اکبرالدین، گفت که بیشترین تعداد آرا نشان دهنده موضع کشور در کمیته بین المللی است. در رده آسیا و اقیانوس آرام، هند ۱۸۸ رأی را به دنبال فیدلی با ۱۸۷ رأی، بنگلادش ۱۷۸، بحرین و فیلیپین ۱۶۵ رأی گرفت. هند بالاترین تعداد آرا را در میان تمام ۱۸ کشور در پنج دسته منطقه ای بدست آورده است.