وزیر امور خارجه امریکا :تمام دیپلومات های امریکا وینزویلا را ترک گفته اند

وزیر امور خارجه امریکا مایک پمپیو گفته است که امریکا تمام پرسونل باقی مانده دیپلوماتیک اش را از سفارتخانه اش در کاراکاس عقب کشیده است طور که بحران در وینزویلا عمق میگیرد. در بیانیه در روز پنجشنبه او گفت که تمام دیپلومات های امریکا باقی مانده در وینرویلا کشور را ترک گفته اند. او گفت که دولت امریکا به مسیونش برای حمایت نمودن از خواهشات مردم وینزویلا برای زندگی کردن در کشور دیموکراتیک و تعمیر آتیه بهتر برای فامیلهای شان کاملا متعهد می باشد. امریکا برای مانع ساختن فروخت های نفت وینزویلا قیودات سرسخت عاید نموده است