وزیر امور خارجه هند امروز با رهبران ارشد مراکش در پایتخت رباط دیدار خواهد کرد

وزیر امور خارجه هند خانم سشما سوراج امروز با رهبران ارشد مراکش در پایتخت رباط دیدار خواهد کرد تا مشارکت استراتژیک را در بخش های مختلف منافع متقابل تحکیم کند. انتظار میرود که سه تفاهم نامه برای همکاری در زمینه های مبارزه با تروریسم، مسکن و حل مسایل انسانی و مسایل جوانان به امضا برسند. وزیر امور خارجه در خطاب به جامعه هندی در پایتخت رباط شام دیروز گفت، مراکش یک رهبر در تلاش های مبارزه با تروریسم بوده است و در مبارزه با افراط گرایی پیشگام است. وی گفت، تفاهم نامه روی مبارزه با تروریسم به هدف تقویت بیشتر روبط دوجانبه بین دو کشور به امضا رسید. وزارت امور خارجه هند در یک بیانیه رسمی گفت که سفر خانم سوراج برای دستیابی به هدف ارتباط قوی هند همرای مراکش است و یک فرصت را برای برگزاری بحث های عمیق روی مسایل دوجانبه، منطقه و جهان ایجاد خواهد کرد. خانم سوراج شام دیروز از بلغارستان به رباط پایتخت مراکش رسید. وی در ختم سفر سه کشورش عازم هسپانیه خواهد شد.