وزیر دفاع هند خانم نرملاسیتا رامن به ویتنام رفته است

وزیر دفاع هند خانم نرملا سیتا رامن، اولین دفتر پیشرو دفاعی  بهارت الکترنیکس لمیتد را در هانوی افتتاح کرد، که منعکس کننده تعمیق همکاری نظامی هند با ویتنام می باشد. در خطاب به چهارمین نشست همکاری دفاعی هند و ویتنام،  وی گفت که هند به دنبال گسترش روابط خود با تولید دفاعی است و این بهترین زمان برای آمدن ویتنام به فناوری های هند است. او گفت، مهم است که روح همکاری میان هند و ویتنام به بخش خصوصی گسترش یابد. در دومین روز از دیدار وی در ویتنام، سیتا رامن مذاکرات گسترده ای با همتای ویتنامی خود، گرن نگو شان لیچ در هانوی داشت که طی آن هر دو طرف روش های را برای بیشترعمیق ساختن همکاری نظامی بیان داشتند. مقامات گفتند، وزیر همچنین به حضور رئیس جمهور ویتنام ترنس دی کوانگ  پذیرفته شد و دیدگاه ها در مورد وضعیت امنیتی منطقه ای  را تبادله کردند و همچنین ایجاد روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار داند