ویتنام یک لنگر در پالیسی به شرق اقدام کنید هند

نویسنده: دکتر تیتلی باسو

مترجم: هما ددوال

 معاون رئیس جمهور جمهوریت سوسیالیستی ویتنام ،  خانم دنگ تای نگوگ تن برای مذاکرات سطح هیئتی با معاون رئیس جمهور هند آقای وینکئیا ناییدو بر مسافرت رسمی هند حضور داشت. ویتنام یک لنگر حیاتی در پالیسی به شرق اقدام کنید هند و استراتژی بزرگتر هند و پاسفیک می باشد. بعلاوه هانوی برای روش دهلی جدید نسبت به  کشور های سی اِل اِم وی ( کمبودیا ، لاو پی دی آر، میانمار و ویتنام)  می باشد طوریکه هدف عمده پرورش و تقویت ارتباطات اقتصادی و استراتژیک با آسیای جنوب شرق می باشد.

توجه بازدید اخیر بر تقویت مزید به مشارکت استراتژیک جامع هند و ویتنام بود . یکی از نقاط نمایان دوران بازدید معاون رئیس جمهور خانم  دانگ تای نگوگ تن اعلان پروازهای مستقیم بین هند و ویتنام بود. بعلاوه قراردادی برای تاسیس اداره رهایشی وائس آف ویتنام در دهلی بود. معاون رئیس جمهور ویتنام دوران بازدید اش از بود گیا هم بازدید نمود.

۲۰۱۶، وقتیکه صدراعظم نریندر مودی از ویتنام بازدید نمود مناسبات دو جانبه به مشارکت استراتژیک جامع با هدف حمایت نظم منطقوی اساس قانون رشد داده است. ویتنام نسبت به پالیسی به شرق اقدام کنید هند نظرمثبت دارد و از نقش محکم هند در مسایل منطقوی استقبال می کند. همکاری دوجانبه دفاع و امنیت با تبادل بازدیدهای سطح عالی، همکاری خدمات به خدمات ، بازدید های کشتی های نیروی دریایی، تربیه و تعمیر صلاحیت، خریداری آلات دفاع و انتقال تکنولوژی بعلاوه همکاری در فورم های منطقوی مثل جلسه وزرای دفاع آسیان ، جلسه سران آسیان شرقی،  همکاری  مکونگ گنگا، جلسه آسیا اروپا ، سازمان ملل متحد و ساز مان تجارت جهانی استحکام یافت.

 هند خط وام مبلغ ۵۰۰ ملیون دالر در ۲۰۱۶ توسعه داد. قرارداد برای کشتی های گشتی سرعت عالی بین شرکت لارسن ایند توبرو و پاسبانان سرحدی ویتنام امضا شده است. بعلاوه هند برای تعمیر پارک سوفت ویر نظامی در دانشگاه نها ترانگ کمک اعانه ۵ ملیون دالر امریکی را تعهد نموده است. بعلاوه یادداشت تفاهم بین پاسبانان ساحل دو کشور برای مقابله با جنایات فرا ملی هم وجود دارد. بعلاوه یادداشت تفاهم درباره امنیت سایبر بین وزارت امنیت عمومی ویتنام و وزارت برقی و تکنولوژی اطلاعات هند امضاء شده است. به اضافه همکاری دفاع و امنیت ، همکاری اقتصادی یک ستون مهم در مناسبات دوجانبه می باشد. هند یکی از عالی ترین ده شرکای  تجارتی هانوی می باشد. در آسیان ویتنام دومین بزرگترین منزل صادراتی برای هند بعد از سنگاپور و چهارمین بزرگترین شریک تجارتی بعد از اندونزی ، سنگاپور و مالزی می باشد. توجه بر پنج سکتور مهم مبزول است که شامل ملبوثات و لباس ، ادویه ، اقلام زراعتی ، چرم و مهندسی می باشد.

منحیث یکی از سریع ترین اقتصادیات روبه رشد آسیای جنوب شرق ، ویتنام فرصتهای متعدد برای هند بدست می دهد. هند در سکتور های مثل انرژی ، اکتشاف معدنیات، تولید شکر، شیمیایی زراعتی وغیره سرمیه گذاری نموده است. ویتنام از سرمایه گذاری های هند استقبال نموده است که شامل آن دریای چین جنوبی متنازعه فی می باشد.  اُ اِن جی سی ویدیش در بلوک های اکتشافی هیدروکربن در ویتنام سهم دارد . بعلاوه اُ اِن جی سی چندین کشور دیگر هندی مثل تاتا پاور، صنایع ریلائنس ، جمپکس،  جی کِ تایر و شرکت ادویه گلین مارک فرصتهای تجارتی در ویتنام  دارند.

 ریشه های مشارکت استراتژیک هند و ویتنام درتاریخ وجود دارند . در ۱۹۵۴ پندت جواهر لال نهرو میان اولین مهمانان به ویتنام بود وقتیکه آن علیه فرانسه پیروزی در دیین بین فو را برد. بعداً رئیس جمهور هو چی من که در هند منحیث کاکا هو معرفیت دارد در ۱۹۵۸ از هند بازدید نمود. این توسط مسافرت اولین رئیس  جمهور هند دکتر راجیندر پرساد به ویتنام در ۱۹۵۹ دنبال شد. از آن زمان بازدید های سطح عالی متداوماً وجود دارند و به استحکام مناسبات دو جانبه منتج گردیده اند.

طوریکه ویتنام در قلب پالیسی به شرق اقدام کنید هند واقع است، هند متداوماً در مشارکت استراتژیک جامع هند و ویتنام سرمایه گذاری خواهد نمود و آن را به بلندی های  جدید تر خواهد برد.