پاکستان در تلاش بی ثباتی کشمیر از طریق کمک های تروریستی است

پانل پارلمان هند مشاهده کرده است که پس از اشغال غیر قانونی برخی از بخش های کشمیر توسط کشمیر متصرفه پاکستان، پاکستان تلاش های خود را از طریق تأمین بودجه تروریسم و حمایت مخفی از تروریست ها برای بی ثبات کردن دره کشمیر انجام داده است. کمیته امور خارجی در گزارش خود در پارلمان دیروز اظهار داشت که پاکستان، از طریق ادعاهای بی اساس و بی اساس از نقض حقوق بشر در دره کشمیر، در حال تلاش برای ایجاد روایت دروغین در مورد دولت هند در کشمیر است. کمیته به ریاست دکتر ششی طارور معتقد است که اگر پاکستان راه خود را اصلاح نکند، وقت آن رسیده است که هند به ادعاهای قانونی خود در مورد پیروان، از جمله گیلگیت-بالتستان، اعتقاد داشته باشد. این گفت که این در حال حاضر با توجه به ایجاد دهلیزاقتصادی چین و پاکستان که از طریق کشیمر متصرفه پاکستان با نقض حاکمیت هند ساخته شده است، لازم است.