پسران نواز شریف در فهرست سیاه توسط مقامات قرار داده شده اند

پسران نواز شریف، صدراعظم پاکستان – حسن و حسین در فهرست سیاه توسط مقامات قرار داده شده و پس از گذراندن پاسپورت های خود در پاکستان نبوده اند. گزارش های رسانه ای امروز می گوید که پسران شریف، که در لندن زندگی می کنند، توسط یک دادگاه عالی اعلام شده که در هیچ یک از پرونده های فساد محرمانه علیه آنها با پدرشان پس از تصمیم دادگاه عالی در ماه جولایی  سال گذشته ظاهر نشد.