پومپیو :عربستان سعودی باید قاتلین خاشوگی را مسئول سازد

ایالات متحده آمریکا گفته است که وی از عربستان سعودی برای تضمین نمودن این امر که قاتلین جمال خاشوگی جهت جنایت شان مسئول قرار داده شوند، خواسته است.مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا که طی یک سفر گسترده مشرق میانه بسر می برد، راجع به بازدید حساس سیاسی از عربستان سعودی خود گفتگو کرد. این کشور در مورد قتل خاشوگی داخل قنسولگری استانبول با بررسی دقیق بین المللی مواجه شد.موصوف بعد از جلسه با شیخ محمد بن عبد الرحمان الثانی همتای قطری خود  در دوحا صحبت می کرد.