پیشنهاد بنگلادیش برای تشکیل یک فورم اقتصادی منطقوی”سازمان همکاری آسیای جنوبی” المخفف سیاکو

بنگلادیش تشکیل یک فورم اقتصادی منطقوی “سازمان همکاری آسیای جنوبی” المخفف سیاکو را برای افزودن همکاری اقتصادی منطقوی پیشنهاد کرده است. اعضای پیشنهاد شده سازمان مذکور بنگلادیش و مالدیو از آسیای جنوبی و اندونیزیا، مالیزیا و برونی از آسیای جنوب شرقی اند. پنج عضو سیاکو از کشور های عضو سازمان همکاری اسلامی از منطقه آسیای جنوبی و جنوب شرقی اخذ خواهند شد. پیشنهاد مذکور توسط صدراعظم بنگلادیش شیخ حسینه در دوران بازدید جاری اش از برونئی مطرح شد. فورم مذکور منحصراً با اجندای همکاری اقتصادی بین کشور های عضو و همسایگان شان کار خواهد کرد. بنگلادیش میزبان کنفرانس افتتاحی سیاکو در ماه جون امسال خواهد بود. مالیزیا از گروپ بندی منطقوی مذکور حمایت کرده است.