ژانرال بیپن راوت: به زودی یک هات لائین میان ارتش هند و چین وضع خواهد شد

ژانرال بیپن راوت ، لوی در ستیز اردوی هند گفته است که به زودی یک هات لائین میان ارتش هند و چین وضع خواهد شد. طی سخنرانی به کنفرانس مطبوعاتی سالانه در دهلی جدید آقای راوت گفت که هر دو ارتش مایل وضع یک هات لائین بین مدیر کل ارتش هند و همتای چینی اش می باشند. لوی در ستیز گفت که هر چند چین یک کشور نیرومند است ولی هند هم کشور ضعیف نیست. در حال حاضر هند و پاکستان یک هات لائین دارند. ژانرال راوت گفت که انکشاف زیر ساختی بر مرز های شمالی باید سرعت داده شود. وی افزود که تروریزم در کشمیر خاتمه نیافته است و امسال تمرکز عملیات ضد تروریزم کشمیر جنوبی خواهد بود. وی علاوه کرد که هند منتظر تاثیر فشار ایالات متحده بر پاکستان است.