کریملن گفته است که هنوز امید وار دیالوگ با وشنگتن باوجود حملات برهبری آمریکا بر متفق مسکو، سوریه در هفته گذشته می باشد

کریملن گفته است که هنوز امید وار دیالوگ با وشنگتن باوجود حملات برهبری آمریکا بر متفق مسکو، سوریه در هفته گذشته می باشد. سخنگوی کریملن دیمیتری پسکوف گفت که مسکو امیدوار است که نوعی مخابره باوجود همه آسیب تحمیل شده برمناسبات دو جانبه توسط واشنگتن شروع شود . وی اضافه کرد که هیچ مباحثات جاری میان دو کشور روی یک کنفرانس سران امکان پذیر میان رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترمپ و هم رتبه روسی اش ولادیمر پوتن وجود ندارند. ایالات متحده ، بریتانیا و فرانسه حملات را در آخر هفته بر تسهیلات ادعا شده تسلیحات کیمیاوی در واکنش به آنچه آن ها می گویند یک  حمله گاز سمّی رژیم اسد پشتیبانی شده توسط روسیه یک هفته قبل بود انجام دادند