کشته شدند ۱۲ تن در اثر سقوط ساختمان در شهر لاگوس در نایجریا

در نایجریا تعداد هلاک شدگان در سقوط ساختمان در شهر لاگوس به ۱۲ تن رسیده است. ساختمان مذکور که در وضح سقوط بود و کودکستان و مکتب ابتدایی داشت در روز چهار شنبه سقوط کرد. آژانس اداره وضح اضطراری ملی گفت که تعداد مردم هنوز زیر خرابه های ساختمان مذکور گیر مانده اند که شامل ۲۰ کودک می باشد. علت سقوط هنور مشخص نشده است