کشته شدن تعداد غیر نظامی در اثر انفجار بمب کنار سرک در افغانستان

یک مقام افغانی گفت که هشت تن غیر نظامیان از جمله زنان وکودکان وقتی کشته شدند که وسیله نقلیه شان با یک بمب کناره سرک ضربت خورد . سخنگوی سرمقام پلیس ولایت ، در ولایت شمالی بلخ گفت که شش تن دیگر غیر نظامیان به اثر انفجار دیروز زخمی شدند. وی طالبان را برای این حمله متهم کرد. بمب های طالبان گذاشته شده برکناره سرک دارای هدف قوای امنیت ، اکثراً غیر نظامیان را هلاک وزخمی می سازند.