کشته شدن ۵۰ نفر در بمب افگنی انتحاری در نایجریا

در نایجریا، اقلاً ۵۰ نفر در بمب افگنی انتحاری در شهر شمال شرقی موبی کشته شده اند. پولیس می گوید مسجد در دوران وقتی نماز صبحگاهی از عبادات گذاران پر بود وقتیکه حمله مذکور رخ داد. شواهد عینی به آژانس خبرگزاری اِی اف پی گفته اند که بنظر می آید این حمله فرقه گرایانه بود. هیچ کس برای حمله مذکور ادعای مسؤلیت نکرده است. جنگجویان بوکوحرام بطور خاص محلات پر نفوس نایجریای شمالی را هدف قرار میدهند