کشته شدن ۵۵ نفر در اثر سقوط سرویس به یک  دره  وحشتناک در کینیا

در کینیا امروز ۵۵تن کشته شدند وقتیکه یک سرویس از مرکز نایروبی به کیسومو سفر کرده در غرب، از جاده دور شد. وسیله نقلیه در این حادثه  ناگهانی در یک دره وحشتناک سیاه می افتد.سرویس تکه تکه میشود امروز در این تصادف۱۲ زن و ۹ طفل کشته شدند.  بازماندگان گفتند که سرویس ۷۰ مسافر را انتقال میداد