کمپائن برای اولین مرحله رای گیری اسامبله گجرات امروز به پایان می رسد

نظر به اینکه فقط یک روز برای کمپائن بخاطر مرحله اول رای گیری اسامبله گجرات باقی مانده است، احزاب سیاسی هیچ سعی برای بدست آوردن آراء را باقی نمی مانند. آقای نریندرا مودی صدراعظم ضمن خطاب به یک جلسه عمومی در عصر گذشته بمحل نتارانگ گفت که کارهای دولت اش برای رفاۀ قبائل می باشد. موصوف گفت که حزب کنگرس برای مدت ۵۰ سال حکومت کرد ولی یک وزارت قبائلی را تاسیس نکرد. آقای مودی گفت که وقتی که جناب اتل بهاری واجپئ صدراعظم گردید، یک وزارت قبائلی و یک بودجه جداگانه برای قبائل ایجاد کرد. وی گفت که تحصیلات دختران گجرات و بالخصوص دختران قبائلی بهتر شده است. کمپائن برای اولین مرحله انتخابات امروز به پایان خواهد رسید.