کمپائن هندی در تورنمنت تینس اندین ویل ماسترز در کیلی فورنیا در ایالات متحده بپایان رسیده است

کمپائن هندی در تورنمنت تینس اندین ویل ماسترز در کیلی فورنیا در ایالات متحده بپایان رسیده است. در مسابقات دبلز ماقبل ربع نهایی مردان، جفت هند و کانادایی روهن بوپنا و دینس شاپوفلوف درمقابل تیم سرب – ایتالیایی نوواک جوکوویک و فابیو فوگ نینی با ۶-۴ ، ۱-۶، و ۱۰-۸ شکست خورد. تنها بازیکن هندی در مسابقات سنگلز پرج نیش گنیسوران توسط ایوو کارلوویک از کرواسی با ۶-۳ ، ۷-۶ مغلوب گردید.