کمپاین برای انتخابات اسامبله تلنگانه و راجستان دیروز به پایان رسید

کمپاین برای انتخابات اسامبله تلنگانه و راجستان دیروز به پایان رسید. هر دو ولایت در روز جمعه به رای گیری خواهند رفت. رهبران ارشد احزاب سیاسی مختلف برگزار شد و به تظاهرات برگشت دادند تا مجوز را به نفع خودشان بگذارند. مقامات انتخاباتی اقداماتی دقیق برای اطمینان از عدم رعایت موازین آزاد و عادلانه انجام داده اند. در تلنگانه، بیش از ۲.۸ کرور رأی دهندگان حق خود را به حق رای دادن در بیش از ۳۲ هزار هشتصد رای دهی را در سراسر کشور اعمال خواهند کرد. در راجستان، نریندر مودی، صدراعظم، به رؤسای انتخابات در سومرپور و داوس خطاب کرد، در حالی که رئیس بی ج پی امیت شاه،نمایش را در سرک به راه انداخت. شمارش آرا در راجستان و تلنگانه سه شنبه همراه با چاتیسگره، مدهیه پردیش و میزورام انجام خواهد شد.